Elektronický Digitální Povodňový Portál

Malhostovice - Místa častých ledových obtíží (linie)

Vodní tok Počátek úseku Konec úseku Od [ř. km] Do [ř. km]