Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libotenice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice n. L.
ředitel závodu Ing. Jan Zajíc, tel. 416 805 500
Vodní tok Labe
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-041/039/043/
ID toku: 10100002

 

  • Vodní toky ve správě - Povodí Ohře, státní podnik
Správce:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Závod Terezín
Pražská 319, 411 55 Terezín
ředitelka závodu Ing. Eva Novotná, tel. 416 707 857
Vodní tok Libotenická strouha
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-040
ID toku: 10235800

 

  • Vodní toky ve správě ZVHS-HOZ (hlavní odvodňovací zařízení)
Správce:
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-040
ID toku: 10233465

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-040
ID toku: 10224005