Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů »

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce je při povodni ohrožováno zhruba 39 budov, které trvale obývá zhruba 65 obyvatel.

 

Seznam ohrožujících objektů »

V záplavovém území Bílé Opavy na území obce se nachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Tímto potenciálním zdrojem ohrožení může být dřevovýroba Mader, lesnická firma, s. r. o., která se nachází v těsné blízkosti Bílé Opavy v záplavovém území.

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
Ohrožené a ohrožující objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ludvíkov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Ludvíkov u předsedy povodňové komise obce.