Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ludvíkov 122, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Tel.: 554 751 011

Mob: 605 170 912

Fax: 554 751 011

E-mail: ludvikov.obec@tiscali.cz

Nádražní 20, 792 01 Bruntál; vedoucí oddělení – Ing. Hana Kutáčková

Tel.: 554 706 342

E-mail: hana.kutackova@mubruntal.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava

Tel.: 595 622 683

E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz