Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, s. p.

Správce:

Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod 1- Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:

VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov

Vodní tok  Bílá Opava od ř. km 7,400 po soutok se Střední Opavou
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku: 10100537

 

Vodní tok  Střední Opava od ř. km 0,900 po soutok s Černou Opavou
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-008, 2-02-01-006, 2-02-01-004
ID toku:  10100658

 

  •  Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Detašované pracoviště Krnov, V osadě 22, 794 01 Krnov

Vodní tok  Bílá Opava od ř. km 7,400 po pramennou oblast
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009 
ID toku:  10100537

 

Vodní tok  Střední Opava od ř. km 0,900 po pramennou oblast
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-008, 2-02-01-006, 2-02-01-004
ID toku:  10100658

 

Vodní tok  LP Moravice v km 87,6
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-02-011
ID toku:  10216091

 

Vodní tok  Skalní potok
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10208656

 

Vodní tok  Videlský potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-004
ID toku:  10208726

 

Vodní tok  LP Bílé Opavy v km 3,2
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009 
ID toku:  10214133

 

Vodní tok  LP LP Bílé Opavy v km 3,2
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10390407

 

Vodní tok  LP Bílé Opavy v km 5,5   
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009 
ID toku:  10209159

 

Vodní tok  LP LP Bílé Opavy v km 5,5  
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10217359

 

Vodní tok  LP LP Bílé Opavy v km 5,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10214080

 

Vodní tok  LP LP Bílé Opavy v km 5,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10215904

 

Vodní tok  přítok LP LP Bílé Opavy v km 5,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10212063

 

Vodní tok LP LP Bílé Opavy v km 5,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10217806

 

Vodní tok LP LP Bílé Opavy v km 5,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10217533

 

Vodní tok PP Bílé Opavy v km 4,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-009
ID toku:  10215643

 

Vodní tok LP Střední Opavy v km 7,3
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10216097

 

 

Vodní tok LP Střední Opavy v km 8,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10211581

 

Vodní tok PP Střední Opavy
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10212137

 

Vodní tok  PP Střední Opavy v km 3,2
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-008
ID toku:  10217846

 

Vodní tok  PP Střední Opavy v km 3,6
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-008
ID toku:  10391633

 

Vodní tok  PP Střední Opavy v km 6,1
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku: 10212313

 

Vodní tok  PP PP Střední Opavy v km 6,1
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10212567

 

Vodní tok  PP Střední Opavy v km 6,5
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10390417

PP Bílé Opavy v km 4,5

 

Vodní tok PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10214863

 

Vodní tok LP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10216160

 

 

Vodní tok LP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10217442

 

Vodní tok LP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10217148

 

 

Vodní tok LP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku: 10217469

 

Vodní tok přítok LP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10218369

 

Vodní tok PP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10215598

 

Vodní tok PP PP Střední Opavy v km 7,7
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10211626

 

Vodní tok PP Střední Opavy v km 7,95
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10216513

 

Vodní tok LP PP Střední Opavy v km 7,95
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10215479

 

Vodní tok PP PP Střední Opavy v km 7,95
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10215565

 

Vodní tok LP Videlského potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku: 10215914

 

Vodní tok  PP Videlského potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10210773

 

Vodní tok PP Videlského potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10211057

 

Vodní tok PP Videlského potoka
Číslo hydrologického pořadí:  2-02-01-004
ID toku:  10212522