Elektronický Digitální Povodňový Portál

Ráječko - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
Lávka na ulici Lesní k č.p. 61 Ráječko Ráječko Málo kapacitní lávka, která může být místem, kde hrozí ucpání splaveným materiálem a tím může dojít ke snížení průtočnosti koryta. Chrábek 1.19 mapa
Mostek na ulici Dlouhá u č.p. 46 Ráječko Ráječko Kapacitní průtočný profil mostní konstrukce. Chrábek 0.63 mapa
Most a lávka na ulici Osvobození Ráječko Ráječko Nekapacitní most a lávka, které mohou být místy záchytu spláví a tedy i ucpání. Chrábek 0.44 mapa
Mostek na ulici Dlouhá u č.p. 16 Ráječko Ráječko Mostek může být místem pro zachytávání spláví. Chrábek 0.8 mapa
Most na silnici II/374 Ráječko Ráječko Kapacitní mostní konstrukce. Chrábek 0.08 mapa
Most na ulici V Hájíčku u č.p. 189 Ráječko Ráječko Nekapacitní most který, může být místem záchytu spláví. Svitava 39.52 mapa
Lávka na ulici Dlouhá u č.p. 15 Ráječko Ráječko Málo kapacitní průtočný profil lávky. Chrábek 0.75 mapa
Lávka na ulici Lesní k č.p. 57 Ráječko Ráječko Málo kapacitní průtočný profil lávky. Chrábek 1.22 mapa
Mostek na nám. 9. května Ráječko Ráječko Nekapacitní mostek, který může být místem pro zachycení spláví, kdy poté dojde k ucpání a průtočnosti profilu. Chrábek 1 mapa
Dva nekapacitní mosty naproti budově č. p. 92 Ráječko Ráječko Dva nekapacitní mosty naproti budově č. p. 92, které mohou být místem úcpání. Chrábek 1.4 mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 1.5 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 1.5 Chrábek 1.5 mapa
Soustava nekapacitních lávek naproti č. p. 139, 351, 138 Ráječko Ráječko Soustava nekapacitních lávek naproti č. p. 139, 351, 138 Chrábek 1.4 mapa
Vpust do zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa Ráječko Ráječko Vpust do zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa, která může být zanášena splaveným materiálem z nádrže. Chrábek 1.63 mapa
Most přes vodní tok Svitava v ř. km 38.9 Ráječko Ráječko Most přes vodní tok Svitava v ř. km 38.9 Svitava 38.9 mapa
Nekapacitní lávka a most naproti č. p. 139 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka a most naproti č. p. 139 Chrábek 1.5 mapa
Nekapacitní vyústění bezejmenného vodního toku v ř. km 0,2 Ráječko Ráječko Nekapacitní vyústění bezejmenného vodního toku v ř. km 0,2 nepojmenovaný (414950001800) 0.2 mapa
Lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.08 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.08 Chrábek 0.08 mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek u č. p. 218 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek u č. p. 218 Chrábek 0.3 mapa
Most přes vodní tok Chrábek u č. p. 279 Ráječko Ráječko Nekapacitní most. Chrábek 0.5 mapa
Nekapacitní most přes Ráječský potok v ř. km 0.01 Ráječko Ráječko Nekapacitní most přes Ráječský potok v ř. km 0.01 s náchylností k zanášení. Ráječský p. 0.01 mapa
Nekapacitní lávka u č.p. 129 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka u č.p. 129. Ráječský p. 0.05 mapa
Vývod ze zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa Ráječko Ráječko Vývod ze zatrubnění vodního toku Chrábek pod vodní nádrží Hlubňa, které může být zanášeno splaveným materiálem. Chrábek 1.53 mapa
Most na vodním toku Chrábek v ř. km 0.2 Ráječko Ráječko Málo kapacitní průtočný profil na vodním toku Chrábek v ř. km 0.2 Chrábek 0.2 mapa
Nekapacitní most u č. p. 78 Ráječko Ráječko Nekapacitní most u č. p. 78 může být zanášen splaveninami a snižovat tak průtočnost koryta. Chrábek 0.9 mapa
Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.3 Ráječko Ráječko Nekapacitní lávka přes vodní tok Chrábek v ř. km 0.3 může být díky nekapacitnímu korytu místem pro zanášení splávím. Chrábek 0.3 mapa
Nekapacitní soustava lávek Ráječko Ráječko Nekapacitní soustava lávek se sklonem k zanášení koryta toku. Chrábek 0.305 mapa
Nekapacitní koryto vodního toku Chrábek z vodní nádrže Hlubňa Ráječko Ráječko Nekapacitní koryto vodního toku Chrábek z vodní nádrže Hlubňa, které může být náchylné k zanášení. Chrábek 1.7 mapa
Jez na vodním toku Svitava v ř. km 39 Ráječko Ráječko Jez na vodním toku Svitava v ř. km 39, který může být místem pro zachytávání splaveného materiálu. Svitava 39 mapa
Nekapacitní most a lávka u č.p. 358 Ráječko Ráječko Nekapacitní most a lávka u č.p. 358, které mohou být v důsledků ucpání splaveným materiálem důvodem snížení průtočnosti koryta. Ráječský p. 0.2 mapa
Nekapacitní lávka u č.p. 77 Ráječko Ráječko Málo kapacitní průtočný profil lávky, kde může dojít k ucpávání splaveným materiálem. Chrábek 1.1 mapa