Elektronický Digitální Povodňový Portál

Rudice - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
Propustek u č.p. 41 Rudice Rudice Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách nepojmenovaný (408870001000) 0.035 mapa
Propustek u čp.57 Rudice Rudice Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách nepojmenovaný (408870001200) 0.988 mapa
Zatrubnění u čp. 2, 53 Rudice Rudice Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách nepojmenovaný (408870001200) 0.64 mapa