Elektronický Digitální Povodňový Portál

Zvole - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
1. most u čp. 220 (křižovatka) Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q5, Zvolský potok, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.5 mapa
2. most u čp. 220 (křižovatka) Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q5, Zvolský potok, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.5 mapa
Silniční most I/44H - 011 Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q20, Zvolský potok, silniční most, riziko snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.3 mapa
Propustek u čp. 32 Zvole Zvole u Zábřeha Propustek kapacitní na Q5, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001000) 0.1 mapa
Zatrubnění náhonu u čp. 59 Zvole Zvole u Zábřeha zatrubnění vodního toku IDVT: 10195358, možnost snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001000) 0.2 mapa
Propustek u čp. 35 Zvole Zvole u Zábřeha Propustek kapacitní na Q5, vodní tok IDVT: 10195358,riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001000) 0.42 mapa
Propustek u čp. 49 Zvole Zvole u Zábřeha propustek na náhonu (IDVT: 10193153), riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001900) 0.3 mapa
Most u čp. 166 Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q5, Zvolský potok, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.7 mapa
Most u Jednoty (obch.) Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q20, Zvolský potok, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.25 mapa
Most přes silnici III/31524 Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q5, umístění hlásného profilu na Zvolském potoku, riziko snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001200) 0.9 mapa
Propustek - vjezd k čp. 236 Zvole Zvole u Zábřeha Most kapacitní na Q5, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu nepojmenovaný (402510001000) 0.4 mapa