DOPRAVA: Jak přispět k bezpečnější dopravě v obci?

Oproti minulému dílu, kde jsme se zabývali ovzduším, se v novém části seriálu Obec 21. století vrátíme zase zpátky na zem. Dozvíte se, jak můžete zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu ve vaší obci. Zaměříme se také na budování bezpečných přechodů, cyklostezek a dalších projektů, které jsou podporovány dotačními tituly.

ÚSPORY ENERGIÍ: Jak je co nejefektivněji využít?

Další z dílů seriálu Obec 21. století se bude zabývat možnostmi energetických úspor v obcích a jimi vlastněných objektech. Tyto informace však budou užitečné pro každého, komu nejsou lhostejné jednak ekologické aspekty způsobené zastaralými a jinak nevhodnými technologiemi, ale především náklady vynaložené na provoz jejich stavby. Na následujících stranách budou stručně popsána jednotlivá opatření, jejichž realizací lze úspor dosáhnout, a také možnosti získání dotací a jiných možností financování těchto opatření.

PASPORTIZACE: Jak získat přehled o majetku obce?

V nejnovějším článku seriálu Obec 21. století blíže probereme téma pasportizace. Dozvíte se mimo jiné, proč je dobré ji provádět, jaké druhy pasportizace je možné provést a v neposlední řadě také to, že v dnešní době už není pasportizací myšlen jen prostý soupis majetku, ale především komplexní geografický informační systém (GIS), který obsahuje kompletní inventář obce včetně stavu jednotlivých položek. Ukážeme vám tedy například, jak si může obec vytvořit a editovat pasportizaci sama za pomoci moderních geoinformačních systémů.

POVODNĚ (2/2): Jak minimalizovat škody na soukromém majetku?

V třetím díle našeho seriálu se i nadále zabýváme tématikou povodní. Na rozdíl od předchozího dílu je ale článek zaměřen spíše na obyvatele obcí a podnikatelské subjekty prostřednictvím problematiky povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN), povodňových plánů staveb a havarijních plánů. Dozvíte se, kdo má povinnost tyto plány vlastnit a jaké jsou možnosti jejich zpracování a financování. 

POVODNĚ (1/2): Jak účinně snižovat škody, které způsobují?

Druhý díl seriálu Obec 21. století je věnován fenoménu povodní. Vzhledem k obsáhlosti této problematiky budou tomuto tématu věnovány hned dva díly našeho seriálu. V této části se tak dozvíte, jaké povinnosti obec v souvislosti s povodněmi má, čím může snížit riziko vzniku škod, jaká technická opatření k tomu může využít, jaké jsou možnosti jejich financování a velké množství dalších užitečných informací.

ODPADY: Jak moderní obec likviduje odpad?

Přinášíme vám první díl seriálu Obec 21. století, který vás pravidelně v měsíčních intervalech bude seznamovat s problémy, povinnostmi a možnostmi, které obce v současnosti mají. Seriál bude sloužit především jako rádce pro starosty, kterým není život v jejich obci lhostejný, a chtějí se přičinit k rozvoji své obce v obec moderní doby. První díl věnujeme odpadům. Dozvíte se, co musí obec dodržovat, jaké má možnosti řešit nakládání s odpady a mnoho dalších užitečných rad.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY: Jak věnovat náležitou péči krajině?

V nejnovějším článku seriálu Obec 21. století blíže probereme téma komplexních pozemkových úprav. Podíváme se, jaké možnosti nám skýtá územní plánování a také co vše můžeme aplikovat do Územního systému ekologické stability, jako základního principu trvalé udržitelnosti krajiny.

 

Startuje velký seriál Obec 21. století: Jak může starosta ovlivnit kvalitu života v jeho obci?

Být občanem vaší obce neznamená pouze zařazení vašeho domu pod poštovní směrovací číslo a placení obecních poplatků. V dnešní době se více než kdy jindy klade důraz na zkvalitnění života občanů a poskytnutí služeb, které jim usnadní či zpříjemní každodenní život v obci. Ať už se tyto služby týkají veřejného osvětlení, čistých komunikací, nových cyklostezek či komunitního života, všechny mají společného jmenovatele, kterým je právě zplnohodnotnění občanského života.

UKLIĎME ČESKO 2015: Zatočme s nepořádkem a černými skládkami v našich obcích a jejich okolí!

Speciální díl seriálu Obec 21. století se věnuje dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Článek vás seznámí s historií této akce a podá tipy, jak se jako obec zapojit.

 

DOTACE: alternativní cesta k rozvoji obce

Tento speciální díl seriálu Obec 21. století vás seznámí s obsáhlým světem dotací. Článek vám podá hrubý náhled, jak celý proces získávání financí z veřejných zdrojů probíhá, co všechno musí žadatel, který chce získat dotaci, řešit a jaké ho v celém procesu mohou potkat nástrahy.

1 2