ZELEŇ: Jak zkvalitnit život v obci v souladu s přírodou?

Únorový díl seriálu Obec 21. století se věnuje problematice obecní zeleně, ať už v intravilánu, tak také v extravilánu. Článek vás seznámí s funkcemi obecní zeleně, proč je vůbec důležité je nepodceňovat a jaké jsou v této oblasti trendy, bude představen územní systém ekologické stability. Druhá polovina článku je zaměřena na financování regenerace obecní zeleně a představení možností, jaké obec má, pokud chce k tomuto účelu využít dotačních prostředků Evropské unie.

OVZDUŠÍ: Jak bojovat s jeho znečištěním?

V minulých dílech seriálu Obec 21. století jsme se drželi při zemi. V březnovém dílu zamíříme výše a zaměříme se na ovzduší, jeho kvalitu a co ji ovlivňuje. Zjistíme, jak moc je čisté ovzduší důležité pro naše zdraví i prostředí, a co můžeme my sami udělat pro to, abychom pomohli částečně napravit již napáchané a zamezit dalšímu ničení prostředí, ve kterém žijeme. Dozvíme se, jak nám mohou pomoci dotační tituly k prevenci znečištění ovzduší v našich sídlech.

HŘIŠTĚ: Jak pomoci rozvoji pohybové kultury v obci?

Nové číslo se bude věnovat tématu hřišť, dětských hřišť a sportovišť. Popíšeme si nejmodernější trendy v oblasti víceúčelových povrchů a řekneme si, jak využívat obecní hřiště v zimním období Zjistíme, jaké dotace je možné na projekt získat, a které instituce vám je mohou poskytnout.

ŠKOLY, ŠKOLKY: Jak přispět ke zkvalitnění vzdělávání dětí ve vaší obci?

V červnovém dílu seriálu Obec 21. století se budeme zabývat školami, školkami a vzděláváním obecně. Dozvíme se, jak pomoci stárnoucím školním budovám získat zpět jejich funkčnost a být zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Budeme se zabývat jednak venkovními úpravami, podíváme se ale také dovnitř. Část článku se pak zaměří na investice do vzdělávání. Jako vždy, i nyní prozradíme, které z investic lze financovat alternativně pomocí dotací.

KANALIZACE A ČOV: Jak efektivně řešit otázku odpadních vod?

V červencovém dílu seriálu Obec 21. století se budeme zabývat kanalizacemi a čistírnami odpadních vod. Zjistíme například, jaké normy je třeba v této oblasti znát a dodržovat, či kdy je potřeba začít uvažovat nad rekonstrukcí systému v obci a co všechno výstavba, anebo rekonstrukce obnáší. Část článku bude také zaměřena na financování, neboť takové investice mohou zatížit obecní rozpočet na řadu let. Jako vždy, i nyní prozradíme, které z investic lze financovat alternativně pomocí dotací.

KULTURNÍ PAMÁTKY: Jak pečovat o dědictví našich předků?

V srpnovém dílu seriálu Obec 21. století se budeme zabývat obnovou památek a péčí o ně. Dále se zaměříme na graffiti, jakožto moderní „umění“, které často historické památky ničí. Zjistíme také, které z investic lze financovat alternativně pomocí dotací.

1 2