Elektronický Digitální Povodňový Portál

Březolupy - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
Březolupy č. p. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10 8 32 mapa
Březolupy č. p. 557, 584, 585, 586, 587 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 557, 584, 585, 586, 587 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.1 5 20 mapa
Březolupy č. p. 296, 487, 488, 489, 490, 491, 492 Březolupy Březolupy Obytné budovy Obytné budovy č. p. 296, 487, 488, 489, 490, 491, 492 jsou ohroženy splachy z polí, které se nacházejí nad danou oblastí. 7 32 mapa
Březolupy č. p. 542 Březolupy Březolupy Infrastruktura (technické sítě a objekty) Depo č. p. 542 je ohroženo vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.5 1 mapa
ČOV Březolupy Březolupy Březolupy Čistírna odpadních vod ČOV Březolupy, č. p. 45. Březnice 9.5 1 mapa
Březolupy č. p. 86, 227 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 86, 227 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 11 2 1 mapa
Březolupy č. p. 581, 582, 583 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č.p. 581, 582, 583 ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10 3 9 mapa
Březolupy č. p. 287, 504, 513, 541 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 287, 504, 513, 541 jsou ohroženy splachy z polí, které se nacházejí nad danou oblastí. 4 18 mapa
Březolupy č. p. 195, 414, 518, 528, 529, 530, 531, 535 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 195, 414, 518, 528, 529, 530, 531, 535 jsou ohroženy splachy z polí, které se nacházejí nad danou oblastí. 8 29 mapa
Březolupy č. p. 136, 261, 262, 269, 450, 526 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 262, 136, 269, 526, 261, 450 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 11.15 6 13 mapa
Březolupy č. p. 401 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budova č. p. 401 je ohrožena při přívalových srážkách splachy z přilehlých polí. 1 3 mapa
Březolupy č. p. 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10 8 26 mapa
Březolupy č. p. 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10 7 23 mapa
Březolupy č. p. 591 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budova č. p. 591 je ohrožena vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.2 1 4 mapa
Březolupy č. p. 474, 478, 508 Březolupy Březolupy Rekreační objekty Budovy č. p. 474, 478, 508 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.3 3 mapa
Březolupy č. p. 403, 477 Březolupy Březolupy Shromažďovací (haly, sály) Budovy č. p. 403, 477 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.6 2 mapa
Březolupy č. p. 125 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budova č. p. 125 je ohrožena vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 10.65 1 2 mapa
Březolupy č. p. 53 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budova č. p. 53 je ohrožena splachy z polí, které se nacházejí nad danou oblastí. 1 1 mapa
Březolupy č. p. 123, 240, 281, 350, 354, 374 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budovy č. p. 123, 240, 281, 350, 354, 374 jsou ohroženy vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 11 6 17 mapa
Březolupy č. ev. 101 Březolupy Březolupy Obytné budovy Budova č. ev. 101 je ohrožena vybřežením vodního toku Březnice. Březnice 12.13 1 1 mapa