Elektronický Digitální Povodňový Portál

Brusné - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
U lávky Brusné Brusné Obytné budovy Objekty v jiho až jihozápadní části intravilánu obce na pravém břehu Rusavy Rusava 23.69 9 20 mapa
Dolní tok Brusenky Brusné Brusné Obytné budovy Objekty na obou březích Brusenky v západní části intravilánu obce Brusenka 0.34 14 26 mapa