Elektronický Digitální Povodňový Portál

Vápenná - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
Vápenná - dolní část Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 34, 39, 42, 54, 80, 386, 391, 392, 464, 466 Vidnavka 19.3 10 mapa
Vápenná - dolní část Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 27, 420, 501 Vidnavka 19.9 3 mapa
Vápenná - u hřiště Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 11, 14, 81, 284, 398, 430, 470, 471, 484, 486 Vidnavka 20.43 10 mapa
Vápenná Sběrný dvůr Vápenná Vápenná Skládka Sběrný dvůr komunálního a nebezpečného odpadu. Vidnavka 21.13 1 mapa
TOP TERAMO Vápenná Vápenná Průmysl Průmyslový areál ve středu obce Vápenná. nepojmenovaný (206510000400) 0.7 8 mapa
Aleš Kouřil Vápenná Vápenná Zemědělství Aleš Kouřil - zemědělský areál. Vidnavka 19.4 1 2 mapa
Vápenná - soutok Vidnávky a Vápenského p. Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 125, 126, 128, 174, 177, 273, 292 Vidnavka 22.2 7 mapa
Vápenná - u silnice č. I/60 Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 121, 122, 182, 196, 263, 279, 335, 428 Vidnavka 21.88 8 mapa
Vápenná - u kostela sv. Filipa Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 101, 106, 320 Vidnavka 21 3 mapa
Vápenná - pod Předním Jílovcem Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 146, 147, 148, 150, 154, 156, 159, 458 Vidnavka 23.55 8 mapa
Vápenná - u školy Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 110, 113, 199, 206, 207, 211, 249, 266, 272, 364, 442 Vidnavka 21.21 11 mapa
Vápenná - u mateřské školy Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 4, 5, 7, 87, 91, 98, 99, 276, 338, 342, 346 Vidnavka 20.85 11 mapa
Vápenná - soutok Vidnávky a Ztraceného p. Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 192, 246, 410, 419 Vidnavka 21.65 1 mapa
Vápenná - pod Vápenským vrchem Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 132, 140, 144, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 289, 407 Vidnavka 22.74 11 mapa
Vápenná - střed obce Vápenná Vápenná Obytné budovy č. p. 328, 358, 360, 370, 394, 395, 408, 409, 413, 448 Vidnavka 20.54 10 mapa
Vápenná OMYA CZ Vápenná Vápenná Průmysl OMYA CZ - výroba drcených,mletých produktů z mramoru. Vidnavka 20.85 4 mapa