Elektronický Digitální Povodňový Portál

Francova Lhota - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
Francova Lhota - zemědělský areál Francova Lhota Francova Lhota Zemědělství Zemědělský areál č. p. 298 je ohrožen rozvodněním Senice (Q20). Senice 25.1 Agrochemikálie (umělá hnojiva, postřikové látky) 1 mapa