Elektronický Digitální Povodňový Portál

ORP Bruntál - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
ČOV Dvorce Dvorce Dvorce u Bruntálu Čistírna odpadních vod čistička odpadních vod (parc. č. 573) nepojmenovaný (203060000200) 0.31 1
Vrbno (Q100) - nad sout. s Černou Opavou Vrbno pod Pradědem Mnichov pod Pradědem Obytné budovy č.p. 353, 373 Střední Opava 0.7 2
ČOV H.Ben. Horní Benešov Horní Benešov Čistírna odpadních vod areál ČOV, při > Q100 Čižina 2.49 Látky biologického charakteru 1
Dřevovýroba MADER s. r. o. Ludvíkov Ludvíkov pod Pradědem Průmysl Bílá Opava 1.68 1
Vladimír Novotný - čerp. st. Václavov u Bruntálu Horní Václavov Služby Čerpací stanice Vladimír Novotný Kočovský p. Pohonné hmoty a maziva (hořlavina) 1
Průmyslový areál Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Průmysl Průmyslový areál, nástrojárna Opava 1.7 1
Husqvarna - lisovna plastů Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Průmysl Lisovna plastů Střední Opava 0 1
ČOV u průmyslového areálu Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Čistírna odpadních vod ČOV u Dřevokombinátu Střední Opava 0.6 Látky biologického charakteru 1
Čistírna odpadních vod Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Čistírna odpadních vod Městská ČOV Opava 2 Látky biologického charakteru 1
Stavebniny, průmysl Vrbno pod Pradědem Mnichov pod Pradědem Průmysl Stavebniny, průmysl, č.p. 348, 146 Opava 0.2 2
Zemědělský areál Vrbno pod Pradědem Mnichov pod Pradědem Zemědělství Zemědělský areál, levý břeh pod mostem Zlatohorská Opava 0.6 Látky biologického charakteru 1
Sklad sypkých materiálů Vrbno pod Pradědem Mnichov pod Pradědem Výrobní a skladové prostory Plocha na skladování sypkých materiálů (písek, štěrk) Střední Opava 0.4 1
Areál skláren Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem Průmysl Areál skláren, průmyslové budovy Opava 1 1
YANNICK a.s., Lomnice Tylov Průmysl Levý břeh Lomnického potoka - Tylov 161, Lomnice Lomnický p. 3.5 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky 1
Bruntál - Čistírna odpadních vod Bruntál Bruntál-město Čistírna odpadních vod V případě extrémních vodních stavů na Černém potoce může dojít k vyplavení čistírny odpadních vod a ke kontaminaci Černého potoka odpadními vodami Černý p. 7.4 Nebezpečný odpad 1