Elektronický Digitální Povodňový Portál

Přibice - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
ČOV Přibice Přibice Přibice Čistírna odpadních vod ČOV Přibice Jihlava 7.05 Látky biologického charakteru 1 mapa