Elektronický Digitální Povodňový Portál

Pustá Kamenice - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
Pustá Kamenice ČOV Pustá Kamenice Pustá Kamenice Čistírna odpadních vod Pustá Kamenice - ČOV - ev. č. 4 Látky biologického charakteru 1 mapa