Elektronický Digitální Povodňový Portál

Vápenná - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
Vápenná Sběrný dvůr Vápenná Vápenná Skládka Sběrný dvůr komunálního a nebezpečného odpadu. Vidnavka 21.13 Nebezpečný odpad 1 mapa
TOP TERAMO Vápenná Vápenná Průmysl Průmyslový areál ve středu obce Vápenná. nepojmenovaný (206510000400) 0.7 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky 8 mapa
Vápenná OMYA CZ Vápenná Vápenná Průmysl OMYA CZ - výroba drcených,mletých produktů z mramoru. Vidnavka 20.85 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky 4 mapa