Charakteristika zájmového území

Město Kaplice se nachází v okrese Český Krumlov. Kaplice je zároveň obec s rozšířenou působností. Město leží zhruba 15 km od Českého Krumlova a cca 30 km od Českých Budějovic. Okolo Kaplice vede významná dopravní silnice (E55) Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště. Městem protéká řeka Malše. K 1. 1. 2017 zde bylo evidováno 7 108 obyvatel. Město má celkem 11 částí, jedná se o Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Kaplice, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešinec, Rozpoutí a Žďár.

Celková rozloha SO ORP Kaplice činí 48 469 ha a evidováno je zde 19 481 obyvatel (31. 12. 2016). Hustota zalidnění je v SO ORP Kaplice 40,2  os./km2. Více než polovinu plochy území zabírá lesní půda, nicméně na druhém místě je z hlediska druhů pozemků zemědělská půda. Zbytek plochy tvoří zastavěné plochy.

V SO ORP Kaplice leží následující obce: Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítěž, Velešín a Zvíkov. Statut městyse má jedna obec, statut města obce dvě. Těchto 15 obcí tvoří celkem 77 částí obcí, které jsou tvořeny 63 katastrálními územími. (ČSÚ, 2016).

Území SO ORP Kaplice