Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje zastupitelstvo města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Tel.: 380 303 111; (380 303 115 pracoviště krizového řízení)
Fax: 380 303 100 
E-mail:
 talir@mestokaplice.cz (krizovy.stab@mestokaplice.cz)

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111   
Fax.: 386 359 049
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.