Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Tel.: 380 303 111
fax: 380 303 110
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče - vedoucí odboru - Bc. Roman Okrouhlý
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Tel.:
 380 303 142, e-mail: okrouhly@mestokaplice.cz

Vodní hospodářství - Ing. Michal Sedlák
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Tel.:
 380 303 149, e-mail: sedlak@mestokaplice.cz

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 111 
E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - vedoucí odboru Ing. Zdeněk Klimeš
Tel.: 386 720 804, e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz


Oddělení vodního hospodářství a integrované prevence - vedoucí oddělení Ing. Hana Zahradníková
Tel.: 386 720 728, e-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Vodní hospodářství, hraniční vody a povodně - Ing. Karolína Zámišová
Tel.: 386 720 729, e-mail: zamisova@kraj-jihocesky.cz