Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Obecně jsou zaplavením ohroženy pozemky a objekty v blízkosti vodních toků. V hornatých oblastech jsou ohrožená území omezena na úzké pásy podél vlastních toků, zatímco v nižších oblastech je ohrožena celá rovinatá niva toků. Územím ORP protéká Jihlava, která je uzavřena v úzkém údolí. Dalším je tok Rokytná, který má právě rovinatou nivu před Moravským Krumlovem a dochází zde tedy k většímu rozlivu do okolní krajiny. Většinou ale rozliv zasahuje do intravilánu obce jen okrajově.

V horních částech toků má tedy ohrožené území menší rozlohu a povodeň má relativně krátkou dobu trvání, voda zde má však velkou rychlost a tím i velké devastační účinky, zejména na vlastní koryto toku a objekty na toku (stupně, opevnění, mosty, lávky) a stavby v blízkosti toku.

V dolních částech toků je ohrožené území i délka trvání povodně větší, voda v inundaci má však malou rychlost.

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Největší ohrožení představuje řeka Rokytná, která má zejména před a přímo v Moravském Krumlově velké záplavové území. Další ohrožení představují toky Skalička, Rouchovanka, Miroslavka a poté další místní potoky. Kromě obytných budov leží v záplavovém území také několik ČOV a průmyslových areálů. Ohroženými objekty jsou samozřejmě také nebytové objekty, ať už chaty, garáže nebo skladové a průmyslové komplexy, kde se mohou nacházet nebezpečné látky s nutností jejich zabezpečení.  »

Seznam ohrožených objektů na území SO ORP Moravský Krumlov

Obec

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Popis

Umístění

Převažující účel budovy

Bohutice

Ohrožení přívalovou povodní

---

---

cca 40 objektů

volný terén

Obytné budovy

Čermákovice

Rokytná

29

29

3 objekty

Alinkov, pravý břeh, při 4 m

Obytné budovy

Čermákovice

Čermákovický potok, přívalová povodeň

0,3

0,3

č.p. 48

levý břeh

Obytná budova

Dobelice

Ohrožení přívalovou povodní

---

---

15 objektů

jižní svah, okolí hlavní silnice směrem na Znojmo

Obytné budovy

Dobřínsko

Dobřínský potok

4,66

5,15

č. p. 78, 77, 14, 1, 70, 20, 18, 23, 27

oba břehy 

Obytné budovy

Dolní Dubňany

Ohrožení přívalovou povodní - náves, Dolnodubňanský potok

3,5

4,2

č.p. 73, 1, 80, 98, 102, 85

volný terén, oba břehy

Obytné budovy

Džbánice

Míšovický potok; Ohrožení splachem z pole 

9,1

8,9

2 objekty; kopec Tanárka

volný terén

Obytné budovy

Horní Dubňany

Stékání přívalových vod

---

---

č.p. 12, 56, 104

volný terén

Obtné budovy

Horní Kounice

Ohrožení splachem z polí 

---

---

svahy v J části obce; č.p. 25, 26

volný terén

Obytné budovy

Horní Kounice

Ohrožení splachem z polí 

---

---

svahy v Z části obce; č.p. 62, 104, 95

volný terén

Obytné budovy

Jamolice

Ohrožení splachem z polí

---

---

10 objektů, Jamolice - Za Sady

volný terén

Zemědělsky užívané pozemky

Jezeřany-Maršovice

Ohrožení splachem z polí

---

---

30 objektů

volný terén

Obytné budovy

Kadov

Kadovský potok,splachy z polí

3,5

3,2

cca 10 objektů

volný terén, oba břehy

Obytné budovy

Kubšice

Ohrožení splachem z pole, Šumický potok

---

---

2 objekty

volný terén,

oba břehy

Obytné budovy

Lesonice

Ohrožení splachem z polí

---

---

7 objektů

volný terén

Obytné budovy

Miroslav

Ohrožení přívalovou povodní

---

---

ulice Nádražní, Čerpací stanice Benami, firma AR Brno, Miroslavské strojírny, Agroservis Nejedlý

volný terén

Obytné a průmyslové budovy

Miroslavské Knínice

Našiměřický p.

9,0

9,4

č.p. 108, 128, 141, 146, 149

oba břehy

Obytné budovy

Moravský Krumlov

* tok od Slatiny (419110200100)

18,8

18,8

Vodní zdroj Slatiny, 1 budova

pravý břeh

Infrastruktura

Moravský Krumlov

Dobřínský p. 

0

0,15

Zahrádky nad soutokem, 18 objektů

levý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

16,6

16,6

ČOV Rakšice

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

Moravský Krumlov

Rokytná

12,3

12,3

ČOV Zámecká

levý břeh

Čistírna odpadních vod

Moravský Krumlov

Rokytná

14,9

15,1

Areál LACRUM 

pravý břeh

Služby

Moravský Krumlov

Rokytná

14,4

14,5

Areál TOYOTA

pravý břeh

Služby

Moravský Krumlov

Rokytná

16,3

16,3

Budova STK a M.K.Quatro

levý břeh

Průmysl

Moravský Krumlov

Rokytná

15,5

15,8

Cesta ke koupališti, 3 objekty

pravý břeh

Obytné budovy

Moravský Krumlov

Rokytná

13,05

13,35

Fotbalové hřiště

levý břeh

Sprotovní areál

Moravský Krumlov

Rokytná

15.1

15.3

Garáže pod mostem, 36 objektů

pravý břeh

Garáže

Moravský Krumlov

Rokytná

14,09

15

Garáže pod mostem, 18 objektů

pravý břeh

Garáže

Moravský Krumlov

Rokytná

10

10,15

Hájenka, 1 budova

levý břeh

Obytná budova

Moravský Krumlov

Rokytná

14,8

14,9

hala Vertex

pravý břeh

Průmysl

Moravský Krumlov

Rokytná

17

17,6

Havlíčkova ulice, 21 objektů

pravý břeh

Obytné budovy

Moravský Krumlov

Rokytná

14,55

14,6

MVE BUREZ, s.r.o.

levý břeh

Infrastruktura

Moravský Krumlov

Rokytná

12,75

12,85

Nad jezem, 2 budovy

pravý břeh

Obytné budovy

Moravský Krumlov

Rokytná

16,4

16,4

OREL Rakšice

pravý břeh

Sportovní

Moravský Krumlov

Rokytná

17,3

17,3

Plynová stanice

levý břeh

Infrastruktura

Moravský Krumlov

Rokytná

12,51

12,73

Pod zámkem, 4 budovy

levý břeh

Obytné budovy

Moravský Krumlov

Rokytná

16,5

16,9

Pod zbrojnicí, 5 budov

pravý břeh

Zemědělství

Moravský Krumlov

Rokytná

17,7

17,9

Rybářství Velké Meziříčí, a.s. - Drůbežárna

levý břeh

Zemědělství

Moravský Krumlov

Rokytná

18,9

19

Rybářství Velké Meziříčí, a.s. - Drůbežárna

pravý břeh

Zemědělství

Moravský Krumlov

Rokytná

16,45

16,7

S.K.Neumanna, 2 objekty

pravý břeh

Zemědělství

Moravský Krumlov

Rokytná

14,38

14,45

VERTEX - parkoviště

levý břeh

Komunikace

Moravský Krumlov

Rokytná

15,7

15,9

Zahradnictví, 3 budovy

pravý břeh

Zemědělství

Moravský Krumlov

Rokytná

15,19

15,39

Zahrádky pod COOP, 20 objektů

pravý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

17,5

17,7

Zahrádky pod kachňárnou, 6 objrktů

pravý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

17,9

18,1

Zahrádky pod Týnským rybníkem, 45 objektů

pravý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

17,5

.17,8

Zahrádky pod Vertexem, 12 objektů

levý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

14,6

14,9

Zahrádky pod zámkem, 25 objektů

pravý břeh

Rekreační objekty

Moravský Krumlov

Rokytná

13,65

13,85

Zahrádky za lávkou, 18 objektů

levý břeh

Rekreační objekty

Našiměřice

Našiměřický potok

5,2

5,2

cca 10 domů v okolí propustku u č.p. 59

oba břehy

Obytné budovy

Olbramovice

Olbramovický potok

13

12,3

č.p. 164, 199, 203, 205, 207, 209, 210, 213, 215, 217, 219, 297, 225,288, 229, 258, 298, 357

oba břehy

Obytné budovy

Petrovice

Ohrožení splachem z polí

---

---

č.p. 94, 68, 3, 150, 108, 102, 93, 6, 147, 7, 8, 76, 58, 83, 120, 131, 124, 145, 119, 146, 149, 148, 134, 135

volný terén

Obytné budovy

Rešice

Ohrožení splachem z polí

--- ---

č.p. 30, 68, 70, 84, 85, 87, 141

volný terén

Obytné budovy

Rešice

Ohrožení splachem z polí

---

---

č.p. 90, 98

volný terén

Obytné budovy

Rybníky

Rokytná

20

21

19 RD, 3 stodoly, 2 firmy

oba břehy

Převážne obytné budovy

Skalice

Skalička

14

14

Domov pro seniory

levý břeh

Obytná budova

Suchohrdly u Miroslavi

Ohrožení splachem z polí

---

---

20 objektů

volný terén

Obytné budovy

Tavíkovice

Ohrožení splachem z polí

---

---

místní část Dobronice

volný terén

Obytné budovy

Tavíkovice

Tavíkovický potok a rybník Kacíř

0,9

1,2

ČOV, hráz Kacíře

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

Tavíkovice

Ohrožení splachem z polí

---

---

č.p. 42

volný terén

Obytné budovy

Trstěnice

Trstěnický potok

2,5

2,5

č.p. 251

levý břeh

Obytná budova

Vedrovice

Ohrožení splachem z polí v lokalitě Pod lípou a Písníky.

---

---

cca 50 objektů

volný terén

Obytné budovy

 Vémyslice

Rokytná

 22

 23

 cca 25 objektů

 pravý břeh

 Obytné budovy

 

Z významných objektů jsou ohroženy :

- Vodní zdroje -Týnský rybník, zavlažovací nádrž Dunajovice.

- Objekty na tocích - železniční a silniční mosty a lávky jsou ohroženy při déletrvajícím intenzivním chodu plavenin, které se na mostních konstrukcích zachytávají a zvyšují riziko jejich poškození. Proto je nutné tyto objekty při povodňových průtocích sledovat a plaveniny průběžně odstraňovat, týká se zejména silničních mostů v intravilánech obcí a nad obcemi

- Zástavba a průmyslové objekty v záplavovém území řek Rokytné - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, hnojiva atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níže na toku. Tyto provozy je nutno zahrnout do povodňových plánů jednotlivých obcí, případně vyžadovat zpracování samostatných povodňových plánů (zde v pochybnostech rozhoduje dle § 71, odst.4 vodního zákona příslušný vodoprávní úřad - obec s rozšířenou působností).

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP Moravský Krumlov se nachází mnoho ohrožujících objektů. Nejvíce se jich nachází přímo v Moravském Krumlově, poté například v Miroslavi. Nejčastěji jsou ohrožujícími objekty takové objekty, ve kterých jsou přítomny chemické látky nebo takové látky, které by mohly znečistit životní prostředí, hlavně půdu a pitnou vodu  - čističky odpadních vod (ČOV), chemické látky, kovovýroby, sběrné dvory, sklady nebo autoopravny. »


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP Moravský Krumlov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Moravský Krumlov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Moravský Krumlov u předsedy povodňové komise města.