Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území SO ORP Moravský Krumlov se nachází v oblasti povodí Dyje. Územím protékají dvě větší řeky a to Jihlava a Rokytná. Jihlava tvoří severní hranici SO ORP, zatímco Rokytná protéká spíše středem území. Mezi další toky patří Rouchovanka, Skalička, Olešná a další.

Základní hydrologické údaje Rokytné a Jihlavy

Profil     N-leté průtoky (m3/s)    
Q1Q5Q10Q20Q50Q100
hlásný profil kategorie A Moravský Krumlov , Rokytná 12 32 44 57 78 97
hlásný profil kategorie C Moravský Krumlov, Rokytná 12 32 44 57 78 97
hlásný profil kategorie B Příštpo, Rokytná 6,7 17 22,9 - 40 49
hlásný profil kategorie C Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytná 7 16 20 - - -
hlásný profil kategorie A VD Mohelno, Jihlava 33 75,5 98   161 192

Řeka Jihlava je pravostranným přítokem řeky Svratky, do které se vlévá ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny v nadmořské výšce cca 169 m n. m. Stejně jako Svratka pramení i Jihlava na Českomoravské vrchovině, její pramen se nachází u obce Počátky v kopcovitém terénu s výškou cca 666 m n. m. V horním toku protéká Jihlava převážně sevřenými zaklesnutými údolími, která znemožňují rozlivy do větších šířek. Protéká významným centrem kraje Vysočina – městem Jihlavou a pokračuje jihovýchodním směrem. Pod Třebíčí se nacházejí na toku Jihlavy dvě nádrže s energetickým využitím – Dalešice a Mohelno, které současně zajišťují dodávku vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. V Ivančicích se do Jihlavy vlévají dvě řeky Rokytná a Oslava. Délka toku činí 184,5 km, plocha povodí 3117 km2. 

Přítoky:

 • levé: Oslava
 • pravé:Třešťský potok, Jihlávka, Brtnice, Rokytná

Řeka Rokytná, pravostranný přítok řeky Jihlavy, pramení v Jaroměřické kotlině u městečka Rokytnice nad Rokytnou, poblíž obce Chlístov v nadmořské výšce cca 576 m n. m. Teče nejprve jihovýchodním směrem, od Biskupic v častých meandrech východním směrem a poblíže Moravského Krumlova se stáčí k severovýchodu, po krátkém úseku se u Ivančic, v nadmořské výšce cca 202 m n. m., vlévá do řeky Jihlavy. Délka jejího toku činí 88,2 km a plocha povodé měří 584,3 km2. 

Přítoky:

 • levé: Štěpánovický potok, Račí potok, Rouchovanka, Olešná, Dolnodubňanský potok, Dobřínký potok
 • pravé: Římovka, Šebkovický potok, Rokytka, Kounický potok, Stružka

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro varování a včasnou ochranu na území SO ORP slouží následující hlásné profily:

Na území města Moravský Krumlov (SO ORP Moravský Krumlov) - hlásný profil kat. A Moravský Krumlov, Rokytná - hlásný profil umístěný u silničního mostu směrem k lesnímu závodu na pravém břehu řeky Rokytné (ř. km 16,5). Hlásný profil je ve správě ČHMÚ.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Moravský Krumlov , Rokytná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 220
Pohotovost 240
Ohrožení 280
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Moravský Krumlov (SO ORP Moravský Krumlov) - hlásný profil kat. C Moravský Krumlov, Rokytná - hlásný profil umístěný pod mostem na levém břehu (ř. km 16,1). Profil ve správě PMO, s.p.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Moravský Krumlov, Rokytná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 160
Ohrožení 220
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Rešice (SO ORP Moravský Krumlov) - hlásný profil na Rešickém potoku.

Rozhodné stavy povodňové aktivity (SPA) na Rešickém potoku v obci Rešice.

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 100
Ohrožení 120
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Rešice (SO ORP Moravský Krumlov) - hlásný profil na Olešné.

Rozhodné stavy povodňové aktivity (SPA) na Olešné v obci Rešice.

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 130
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Rešice (SO ORP Moravský Krumlov) - hlásný profil na Rokytné.

Rozhodné stavy povodňové aktivity (SPA) na Rokytné v obci Rešice.

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 120
Pohotovost 160
Ohrožení 200
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Příštpo (SO ORP Třebíč) - hlásný profil kat. B Příštpo, Rokytná - hlásný profil umístěný jižně od Příštpa na pravém břehu řeky Rokytné (ř. km 66,8).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Příštpo, Rokytná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 180
Ohrožení 230
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Jaroměřice nad Rokytnou (SO ORP Třebíč) - hlásný profil kat. C Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytná - hlásný profil umístěný na 96 ř. km řeky Rokytné.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytná 

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 180
Ohrožení 230
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Mohelno (SO ORP Náměšť nad Oslavou) - hlásný profil kat. A VD Mohelno, Jihlava - umístěný 100 m pod údolní nádrží Mohelno, levý břeh řeky Jihlavy (ř. km. 58,8).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A VD Mohelno , Jihlava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 190
Ohrožení 230
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území SO ORP Moravský Krumlov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.