Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Moravský Krumlov.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Hostěradice: Při vylití vody na silnici č. II/413 v lokalitě místní část Míšovice - náměstí, dojde k objížďce přes Kadov po silnici č. III/41310 do Miroslavi a z ní po silnici č. II/400 do Hostěradic.
Dobelice a Rybníky: Případné uzavírky cest při povodní se předpokládají na silnici třetí třídy č. 4135 mezi obcemi Dobelice a Rybníky a dále pak na silnici druhé třídy č. 413 v blízkosti Týnského rybníka. Doprava by byla mezi odříznutými obcemi vedena po silnici druhé třídy č. 396 do obce Tulešice, odtud po silnici druhé třídy č. 392 do obce Dolní Dubňany, dále pak po silnici třetí třídy č. 4131 přes obec Dobřínsko a po silnici druhé třídy č. 413 až do obce Rybníky. Stejná objížďka by byla použita i pro zmíněný úsek v blízkosti Týnského rybníka.
Kadov: Další dopravní komplikace mohou nastat při přelití mostku v obci Kadov na silnici třetí třídy č. 41310. Objížďka by v tomto případě byla vedena po této silnici až do Miroslavi a odtud ulicí Brněnskou a Husovou na silnici druhé třídy č. 400 do Hostěradic, poté po silnici druhé třídy č. 413 na křižovatku se silnicí třetí třídy č. 41310 a po ní zpět do Kadova. Více v grafické části povodňového plánu »

Dopravní omezení a objízdné trasy na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.