Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

náměstí Klášterní 25, 672 01 Moravský Krumlov
Tel: 515 300 711, 515 300 739
E-mail: rabonk@mkrumlov.cz, tretinat@mkrumlov.cz
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel: 541 652 685
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Moravský Krumlov:
Povodňové komise sousedních SO ORP: