Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí Klášterní 25, 672 01 Moravský Krumlov
Tel: 515 300 711, 515 300 739
E-mail: eposta@mkrumlov.cz, rabonk@mkrumlov.cz
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz, pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra