Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kladruby n. L.- Řečany n. L., Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kojice, Maršava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Přelouč, Labe

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přelouč - Štěpánov, bezejmenný tok (10174660)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Tupesy, Lipoltická svodnice