Charakteristika ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Vsetín srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území SO ORP Vsetín se ve stanoveném záplavovém území vodních toků pro Q100 nachází zhruba 1940 domovních čísel. Řada dalších ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Tab. Počty ohrožených nemovitostí v obcích SO ORP Vsetín »

Název obce Počet ohrožených objektů

Čísla popisné

Bystřička 142

3,4,5,6,15,17,24,37,40,42,44,48,49,55,57,58,59,61,62,69,72,79,80,82,83,84,86,87,88,92,

93,95,97,98,99,100,101,103,104,107,108,110,110,111,112,115,116,117,126,127,129,134,

140,151,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,173,176,177,182,186,190,193,195,196,

198,199,207,208,221,222,223,228,229,237,239,239,240,241,243,249,254,257,259,262,264,

265,266,268,270,270,274,274,275,281,283,284,285,310,314,315,316,326,328,354

Francova Lhota 185

1,3,5,6,9,11,12,15,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,39,40,42,43,46,48,57,58,59,60,61,65,69,

71,82,92,95,96,97,104,107,108,115,118,119,123,124,125,126,130,133,136,137,138,141,142,151,

155,156,157,160,167,171,174,176,180,183,184,187,188,189,190,191,193,196,199,201,202,212,

214,215,216,217,220,223,224,227,231,232,235,237,238,239,240,241,243,244,247,250,255,257,

260,264,268,269,270,273,275,280,282,284,285,288,290,291,292,293,294,297,298,300,301,302,

303,304,306,309,312,313,315,317,318,319,321,322,323,324,325,326,327,328,331,333,337,338,

340,341,344,347,349,350,351,353,355,357,363,365,367,369,372,373,375,395,396,399,403,406,

411,412,415,430,431,432,436,437,438,439,446,448,451,457,458,459,462,472

Halenkov 134

2,7,35,49,51,54,55,56,57,58,59,60,62,65,68,107,127,128,129,130,131,155,178,199,210,233,237,

242,258,286,287,288,294,301,302,306,308,310,315,316,342,353,357,361,362,365,367,388,396,

397,405,427,434,446,460,464,468,469,470,481,485,486,494,496,504,507,509,510,512,514,520,

521,522,524,525,529,534,539,540,541,542,543,546,556,561,566,567,581,586,587,600,607,616,

638,639,640,664,665,666,667,668,669,670,671,672,679,685,691,704,705,711,723,770,779,780,

781,783

Horní Lideč 54

20,21,38,43,44,46,47,51,53,78,91,104,105,106,107,113,117,120,155,156,167,168,173,174,183,

184,185,186,194,199,201,208,223,231,232,249,250,251,256,257,258,259,261,274,285,288,296,

297,298,314,321,329,356,369

Hošťálková 98

3,4,22,29,32,33,34,35,36,37,38,43,44,45,48,50,57,63,83,85,87,88,89,90,91,92,94,97,98,99,100,

101,111,112,118,119,142,143,150,151,152,153,154,157,164,165,167,198,199,206,207,209,219,

256,263,270,273,275,280,291,292,307,319,322,330,332,343,347,350,373,376,378,397,405,408,

418,428,430,439,441,447,448,463,495,510,516,570,571,575,579,592,594,619,623,637,638,643,

644

Hovězí 131

13,43,44,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,408,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,

423,424,426,427,430,433,443,451,453,456,457,459,461,462,463,464,465,466,487,492,498,499,

500,501,502,503,504,506,507,522,526,543,544,545,546,547,549,565,566,567,568,569,575,576,

577,578,579,600,601,602,605,611,612,617,618,619,620,621,634,635,654,662,663,664,665,673,

674,675,676,677,678,679,680,689,690,691,692,693,694,701,704,705,720,721,723,725,727,728,

729,730,737

Huslenky 56

10,12,13,52,53,54,55,56,57,58,59,64,65,67,83,287,288,289,330,436,437,443,447,475,484,487,

490,492,499,505,515,519,532,538,553,556,562,574,600,609,621,644,645,646,647,671,676,677,

690,691,721,722,723,741,742,756

Jablůnka 120

1,2,3,29,33,52,56,57,59,83,84,93,95,99,100,102,109,113,120,130,135,162,174,177,181,184,185,

186,187,188,191,192,193,196,197,203,204,205,206,207,208,211,216,223,224,225,230,234,237,

238,240,243,245,246,247,248,249,250,251,255,256,260,262,263,264,270,271,272,280,283,284,

286,288,292,296,299,301,308,315,329,330,339,340,341,342,351,357,364,369,370,372,376,377,

378,380,408,426,431,447,483,484,486,487,488,489,493,494,514,517,518,520,526,553,587,588,

599,604,611,645,647

Janová 144

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,19,24,31,33,48,61,62,63,64,66,72,74,75,78,88,89,93,98,99,100,

102,105,111,119,121,122,123,125,126,127,128,129,130,131,132,133,138,140,143,149,152,153,

154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,175,176,

179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,200,201,202,203,

204,205,206,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,223,227,230,238,240,

244,246,247,248,249,250,251,252,253,256,257,258,259,261,262,264,268,269,270,271,273,277

Karolinka 51

37,45,49,51,64,66,131,133,167,171,250,369,370,371,378,379,571,589,591,654,655,656,657,658,

659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,680,687,700,701,702,721,722

Kateřinice 23 bez čísel popisných
Lačnov 19 5,107,125,132,134,135,139,14,140,158,159,181,184,20,243,270,35,70,82
Leskovec 50

1,2,3,4,6,9,34,35,38,40,43,46,57,59,67,69,73,80,86,88,89,94,110,120,122,129,138,144,159,160,165,166

167,176,179,182,188,189,191,197,199,200,205,206,209,210,211,212,214,218

Lhota u Vsetína 1 226
Lidečko 104

1,17,39,47,65,67,73,83,91,121,131,134,143,144,146,162,166,168,170,182,183,187,188,189,191,194,195,

200,202,207,210,213,218,221,222,243,252,254,256,258,263,265,266,269,270,271,272,275,283,285,287,

289,292,293,294,295,296,297,298,300,310,314,319,321,327,342,346,348,349,351,353,356,360,362,365,

369,370,372,373,380,381,385,395,396,399,406,412,420,435,437,444,445,446,447,448,449,450,464,466,

468,494,517,537,539

Liptál 12 126,137,155,135,144,148,158,169,227,287,4,52
Lužná 68

6,11,25,51,55,57,66,69,71,72,73,80,101,102,116,123,129,132,133,135,144,155,158,159,163,164,166,170,

171,172,173,174,177,178,185,186,192,194,195,196,197,199,200,201,202,205,206,207,209,210,220,230,231,

248,250,251,252,254,255,256,259,265,266,267,268,272,274,276

Malá Bystřice 22 128,139,159,162,165,19, 5, 51, 6,121,129, 131,133,134,138,150,168,18,91,32,39,98,100, 55, 21,73
Nový Hrozenkov 99

5,38,64,65,67,86,87,88,89,90,91,123,124,125,126,136,145,146,153,155,157,159,160,165,167,168,169,170,

171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,188,190,369,370,371,372,373,374,375,376,

377,378,379,380,383,574,606,608,609,610,674,676,681,705,709,761,762,763,765,766,781,782,788,802,841,

850,863,870,875,894,911,915

Pozděchov N bez čísel popisných
Prlov 30 168,170,2,60,2, 11, 113, 116, 117, 128, 129, 135, 138, 140, 143, 144, 150, 163, 48, 57, 61, 63, 67, 80, 83, 94
Pržno 31

5,16,81,89,114,115,133,134,137,138,143,147,148,149,158,162,163,165,169,171,185,196,200,203,205,208,

211,214,215,220,221

Ratiboř 96

1,2,4,5,7,21,23,27,31,32,37,53,57,58,59,60,62,64,68,69,80,84,88,89,101,104,110,112,117,118,125,134,

135,139,153,155,158,166,167,174,175,181,182,183,185,189,195,196,197,198,200,201,213,227,238,249,

272,278,280,281,282,291,292,320,339,342,343,346,368,369,370,372,375,377,381,385,401,402,406,409,

426,430,433,448,449,463,477,478,485,486,551,567,568,569,575,582

Růžďka 15 324,331,282,281,270,274,273,255,248,321,120,229,275,334,177
Seninka 4 bez čísel popisných
Střelná 15 bez čísel popisných
Ústí 179

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,37,39,41,45,46,47,

48,49,50,51,52,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,

89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,107,108,110,111,114,115,116,117,118,119,120,

121,122,124,125,126,127,128,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,

148,149,151,152,153,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,171,172,173,174,

177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,

202,203,204,205,206,208,209,210,211

Valašská Polanka 115

7,9,9,11,11,21,24,26,27,31,40,41,44,48,59,60,61,62,75,79,85,91,92,95,108,109,110,113,114,116,118,119,

123,124,125,129,133,134,135,136,142,149,150,159,172,174,178,183,185,190,191,192,194,199,200,203,

204,205,207,208,209,211,212,213,214,215,219,220,224,229,231,232,233,236,238,239,241,242,245,246,

249,256,257,258,259,263,266,268,273,275,308,315,316,317,321,338,347,348,349,363,364,365,377,384,

389,390,392,393,395,399,401,402,406,417,422

Valašská Senice 50 12,15,16,95,105,135,176,178,182,188,195
Velké Karlovice 77

30,51,126,140,152,163,164,170,189,215,244,260,265,286,310,316,317,346,363,373,395,399,406,410,424,

429,432,434,442,446,449,458,462,470,481,496,526,535,543,547,553,555,556,582,588,598,611,612,618,

619,630,632,686,707,800,802,803,830,840,842,844,846,848,869,891,893,904,912,913,914,919,932,958,

963,969,1034,1054

Vsetín 70

130,252,277,287,290,304,362,381,416,417,419,421,429,501,620,660,691,791,802,815,835,871,887,916,

924,925,955,955,979,1000,1034,1035,1077,1088,1126,1127,1129,1130,1131,1140,1147,1220,1220,1237,

1237,1252,1284,1347,1364,1365,1491,1538,1538,1545,1600,1612,1642,1643,1776,1812,1825,1842,1843,

1878,2062,2111,2150,2154,2189,2190

Zděchov 4 22,12

  

Tab. Rozsah povodňového ohrožení v jednotlivých obcích SO ORP Vsetín dle dotazníkového šetření

Obec Druh ohrožení Ohrožená část
Francova Lhota

vodní tok

přívalové srážky

RD Zimkovi č.p.201 (2 osoby), most u Zimků (25 osob bez přístupu), most u Kořénků (30 osob bez přístupu), RD Hrbáčkovi (2 osoby), pěší zóna v centru obce
Halenkov

vodní tok

přívalové srážky

vodní dílo

Cca 350 objektů (1500 osob), části obce: Doliny, U Šuláčků, U Fabriky, Pod Černým, Bratřejůvka, střed obce
Horní Lideč

vodní tok

přívalové srážky

vodní dílo

 
Jablůnka

vodní tok

přívalové srážky

cca 137 objektů, cca 300 osob
Janová

vodní tok

přívalové srážky

 
Leskovec

vodní tok

přívalové srážky

vodní dílo

Leskovec č. p. 212, 122, 2, 214, 69, 182, 35, 144, 199, 210, 211; most u OÚ, Boněckový most, most u Hromadů, most do Seninky
Lhota u Vsetína

vodní tok

přívalové srážky

cca 18 objektů, cca 57 osob, kolem toku Rokytenka (č. p. 173, 174, 151, 207, 201, 208, 51, 52, 41, 209, 202, 178, 38, 34, 40, 34, 183, 198, 225)
Liptál

vodní tok

přívalové srážky

cca 6 objektů, cca 21 osob, kolem toku Rokytenka
Lužná

vodní tok

přívalové srážky

 
Malá Bystřice

vodní tok

přívalové srážky

 
Pozděchov

vodní tok

přívalové srážky

 
Prlov

vodní tok

přívalové srážky

Lokalita „Výpusta“ podél silnice I. třídy
Pržno

vodní tok

přívalové srážky

vodní dílo

15 objektů, COOP Jednota, cca 50 osob – zástavba podél Bečvy
Seninka

vodní tok

přívalové srážky

4 objekty, cca 10 osob
Střelná

vodní tok

přívalové srážky

15 objektů, cca 60 osob; podél toku Střelenka ve směru na Horní Lideč
Valašská Polanka

vodní tok

přívalové srážky

vodní dílo

50 objektů, cca 200 osob – lokalita „Na Závodí“
Valašská Senice

vodní tok

přívalové srážky

28 objektů, mosty a lávky podél toku Senice v délce cca 4 km
Velké Karlovice vodní tok Vsetínská Bečva – most u Kratochvílů, ČOV
Jezerný potok – most u Polášků, RD č. p. 394
Údolí Jezerné – RD (cca 10)
Miloňovský potok – most u ovčína, most u RS Stavbař, RD č. p. 281
Lopušanka – most u Horáků, RD u Smazalů, RD u Horáků

 

Další ohrožené objekty

Objekt                        Prameniště pitné vody pro obec Velké Karlovice

Vlastník                      VaK Vsetín a.s., Jasenická 1106, Vsetín

Ohrožení                    vyřazení z provozu

 

Objekt                        Prameniště pitné vody pro město Karolinka

Vlastník                      Město Karolinka

Ohrožení                    vyřazení z provozu

 

Objekt                        Prameniště pitné vody Vsetín - Ohrada

Vlastník                      VaK Vsetín a.s., Jasenická 1106, Vsetín

Ohrožení                    vyřazení z provozu

 

Objekt                        Prameniště pitné vody Bystřička

Vlastník                      Obec Bystřička

Ohrožení                    vyřazení z provozu

 

Objekt                        Prameniště pitné vody Hošťálková - Štěpková

Vlastník                      Obec Hošťálková

Ohrožení                    vyřazení z provozu 

 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních.

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek).

Tab. Ohrožující objekty na území ORP Vsetín

Tok Obec Název Převažující účel budovy
Vsetínská Bečva Huslenky Benzínová čerpací stanice » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
  Velké Karlovice Benzínová čerpací stanice » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
    ČOV Velké Karlovice » Čistírna odpadních vod
  Karolinka Crystalex, a.s. Nový Bor, závod sklárna Karolinka » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
    Čistírna odpadních vod » Čistírna odpadních vod
  Jablůnka Čerpací stanice » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
    Uhelné sklady » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
  Bystřička Čerpací stanice Valmer » Služby
  Halenkov ČOV Halenkov » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
  Vsetín ČOV Vsetín » Čistírna odpadních vod
  Vsetín Manipulační sklad dřeva nad nemocnicí Vsetín » Výrobní a skladové prostory
Stanůvka Karolinka Crystalex, a.s. Nový Bor, závod sklárna Karolinka » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
Senice Lidečko Lidečko - čerpací stanice a motorest » Infrastruktura (technické sítě a objekty)
    Lidečko - ČOV » Čistírna odpadních vod
Ratibořka Ratiboř Ratiboř. č.p. 551 » Průmysl
Zděchovka Zděchov Strojovna koupaliště » Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty