Hydrologické údaje

Tab. Základní hydrologické údaje nejvýznamnějších vodních toků na území SO ORP Vsetín

Tok Přitéká do Povodí km2 Hydrologické pořadí pramene Délka toku (celková) Z toho upraveno
Bečva Vsetínská Bečva Spojená 734 390 4 - 11 - 01 - 001 58,800 km 53,500 km
Bystřice Bečva Vsetínská 85 490 4 - 11 - 01 - 082 21,000 km 7,880 km
Senice Bečva Vsetínská 135 440 4 - 11 - 01 - 042 32,710 km 18,550 km
Stanovnice Bečva Vsetínská 23 180 4 - 11 - 01 - 018 9,400 km 6,992 km

 

Tab. Hydrologické údaje n-letostí vodních toků na území SO ORP Vsetín

Tok Profil Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Bečva Vsetínská Ústí 32,3 71,2 91,5 114 147 174
Bystřice Vsetín 126 234 279 322 378 420
Senice VD Bystřička (pod přehradou) 15,3 42,2 58,7 78 108 134
Stanovnice Velké Karlovice 17,9 38 49,5 63 82,8 100

 

Tab. Další hydrologické údaje vodních toků na území SO ORP Vsetín

Tok Profil Qm30 (m3/s)
Qa (m3/s)
Plocha povodí (km2)
Bečva Vsetínská Ústí 4,33 1,67 135
Bystřice Vsetín 16,6 6,58 506
Senice VD Bystřička (pod přehradou) 2,5 0,85 64
Stanovnice Velké Karlovice 2,79 1,11 68,5

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi

Pro vyhodnocení povodně na území ORP jsou rozhodující hlásné profily číslo 319 - 324.

Monitorováním těchto hlásných profilů lze poměrně přesně odhadnout předpokládaný rozsah ohrožení.

Jedná se o profily ČHMÚ kat. A:

 • profil Vsetín (Vsetínská Bečva), č. 322 »
 • profil Jarcová (Vsetínská Bečva), č. 324 »
 • profil VD Bystřička (Bystřice), č. 323 »
 • profil VD Karolinka (Stanovnice), č. 320 »

Dále se jedná o profily kat B:

 • profil Ústí (Senice), č. 321 »
 • profil Velké Karlovice (Vsetínská Bečva), č. 319 »

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Vsetín (Vsetínská Bečva), č. 322

Profil Vsetín (Vsetínská Bečva)
Plocha povodí (km2) 505,81
Průměrný roční průtok (m3/s) 6,79
Průměrný roční stav (cm) 176
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
126 234 279 378 420

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Vsetín (Vsetínská Bečva), č. 322

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 280 170
Pohotovost 320 235
Ohrožení 370 290
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Jarcová (Vsetínská Bečva), č. 324

Profil Jarcová (Vsetínská Bečva)
Plocha povodí (km2) 723,87
Průměrný roční průtok (m3/s) 9,39
Průměrný roční stav (cm) 86
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
151 274 333 479 547

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Jarcová (Vsetínská Bečva), č. 324

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 260 170
Pohotovost 320 235
Ohrožení 370 290
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Bystřička (Bystřice), č. 323

Profil VD Bystřička (Bystřice)
Plocha povodí (km2) 63,88
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,864
Průměrný roční stav (cm) 38
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
15,2 42,9 59,2 108 134

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil VD Bystřička (Bystřice), č. 323

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 80 8,75
Pohotovost 90 11,8
Ohrožení 110 19,3
 • aktuální vodní stav: odkaz

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Karolinka (Stanovnice), č. 320

Profil VD Karolinka (Stanovnice)
Plocha povodí (km2) 23,14
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,368
Průměrný roční stav (cm) 14
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
14,3 33,0 42,1 65,4 76,5

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil VD Karolinka (Stanovnice), č. 320

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 55 2,0
Pohotovost 75 4,2
Ohrožení 170 25,0
 • aktuální vodní stav: odkaz

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Ústí (Senice), č. 321

Profil Ústí (Senice)
Plocha povodí (km2) 134,59
Průměrný roční průtok (m3/s) 1,65
Průměrný roční stav (cm) 85
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
32,3 71,2 91,5 147 174

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Ústí (Senice), č. 321

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 180 30,9
Pohotovost 220 47,1
Ohrožení 270 73,8
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Tab. Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Velké Karlovice (Vsetínská Bečva), č. 319

Profil Velké Karlovice (Vsetínská Bečva)
Plocha povodí (km2) 68,5
Průměrný roční průtok (m3/s) 1,21
Průměrný roční stav (cm) 104
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
17,9 38,0 49,5 82,8 100

Tab. Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Velké Karlovice (Vsetínská Bečva), č. 319

SPA
Vodní stav (cm)
Průtok [m3/s]
Bdělost 170 14,8
Pohotovost 200 24,6
Ohrožení 230 36,8
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA – zelená, II. SPA – žlutá, III. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území ORP Vsetín se nachází 22 hlásných profilů kategorie C, přičemž 15 profilů je s automatickým přenosem dat.

Tab. Hlásné profily kategorie C na území ORP Vsetín s automatickým měřením

Hlásný profil - obec Tok SPA Aktuální stav Evidenční list Mapa
 Malá Bystřice Malá Bystřička

80

130

160

odkaz   »
Lidečko - Senice  Senice

80

140

180

odkaz odkaz »
Halenkov Vsetínská Bečva

170

200

230

odkaz   »
Hošťálková - Ratibořka  Ratibořka

100

130

150

 odkaz  odkaz »
Hošťálková - Hajnušovský potok Hajnušovský potok 

70

100

130

odkaz odkaz »
Hošťálková - Štěpková Štěpková 

70

100

120

 odkaz  odkaz »
Hovězí Vsetínská Bečva

100

200

300

 odkaz   »
Huslenky  Kychová

40

80

120

odkaz   »
Kateřinice  Kateřinka

30

50

70

odkaz odkaz »
Velké Karlovice Vsetínská Bečva

170

200

230

odkaz   »
Zděchov Zděchovka

100

150

200

odkaz   »
Malá Bystřice - pod přehradou Bystřice

20

40

80

odkaz   »
Ratiboř - u hřiště Ratibořka

100

160

240

odkaz odkaz »
Ratiboř - u obecního úřadu Ratibořka

100

160

240

odkaz odkaz »
Růžďka Růžďka

50

80

100

odkaz odkaz »

Tab. Hlásné profily kategorie C na území ORP Vsetín bez automatického měření

Hlásný profil - obec Tok SPA Mapa
Lhota u Vsetína - most u OÚ Rokytenka

100

170

200

»

Liptál - střed obce, silnice III/4915 Rokytenka 

60

110

160

»

Liptál - Dolansko, most u Kneblů Rokytenka

60

80

160

 »
Lačnov Lačnovský potok

120

130

140

»

Prlov 1 Prlovský potok

60

80

100

»

Prlov 2  Pozděchůvka

230

260

280

»

Vsetín - C Vsetínská Bečva

180

350

400

»

 

Hlásné profily na SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  
 Hlásné profily