Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Informace o uzavírkách, objízdných trasách a organizaci náhradní dopravy budou zabezpečeny relacemi městského rozhlasu a vysíláním rádia Apollo.

Tab. Stanovené objízdné strasy na území ORP Vsetín »

Obec Popis
Bystřička Objízdná trasa vede po silnici III/5727 do obce Růžďka a dále po místní komunikaci kolem krůtí farmy až na silnici III/5735 směrem na Vsetín
Malá Bystřice Objízdná trasa vede po silnici III/5727 do obce Růžďka a dále po místní komunikaci kolem krůtí farmy až na silnici III/5735 směrem na Vsetín
Halenkov Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Nového Hrozenkova a dále po místní komunikaci III/4879 na Slovensko přes obce Lazy pod Makytou až do obce Lúky. Následně po silnici I/49 zpět do ČR do Horní Lideče a dále po silnici I/57
Nový Hrozenkov Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Nového Hrozenkova a dále po místní komunikaci III/4879 na Slovensko přes obce Lazy pod Makytou až do obce Lúky. Následně po silnici I/49 zpět do ČR do Horní Lideče a dále po silnici I/57
  Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Nového Hrozenkova a dále po místní komunikaci III/4879 na Slovensko přes obce Lazy pod Makytou až do obce Lúky. Následně po silnici I/49 zpět do ČR do Horní Lideče a dále po silnici I/57
  Objízdná trasa vede po místní komunikaci III/4879 na Slovensko přes obce Lazy pod Makytou až do obce Lúky. Následně po silnici I/49 zpět do ČR do Horní Lideče a dále po silnici I/57 směrem na Vsetín
Hošťálková Objízdnou trasu není možné vést na území obce. Mezi Vsetínem a Bystřicí pod Hostýnem by objízdná trasa vedla přes Valašské Meziříčí, do Zlína přes Vizovice
Hovězí Objízdná trasa vede po silnici II/487 do obce Janova a dále po místní komunikaci kolem kostela a hřbitova až na silnici I/57 směrem na Vsetín
Janová Objízdná trasa vede po silnici II/487 do obce Janova a dále po místní komunikaci kolem kostela a hřbitova až na silnici I/57 směrem na Vsetín
  Trasa vede místní komunikací kolem kostela a hřbitova, vyústí na státní silnici č.57 vedoucí do Vsetína
Huslenky Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Nového Hrozenkova a dále po místní komunikaci III/4879 na Slovensko přes obce Lazy pod Makytou až do obce Lúky. Následně po silnici I/49 zpět do ČR do Horní Lideče a dále po silnici I/57
Vsetín Trasa vede místní komunikací kolem kostela a hřbitova, vyústí na státní silnici č.57 vedoucí do Vsetína
Karolinka Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Velkých Karlovic a následně po silnici II/481 z Velkých Karlovic do obce Hutisko-Solanec a přes Vigantice po místní komunikace do Rožnova pod Radhoštěm
Velké Karlovice Objízdná trasa vede po silnici II/487 do Velkých Karlovic a následně po silnici II/481 z Velkých Karlovic do obce Hutisko-Solanec a přes Vigantice po místní komunikace do Rožnova pod Radhoštěm
  Objízdná trasa vede po silnici II/481 z Velkých Karlovic do obce Hutisko-Solanec a přes Vigantice po místní komunikaci do Rožnova pod Radhoštěm
Lačnov Objízdná trasa po účelové komunikaci okolo hřiště
  Objízdná trasa po účelové komunikaci kolem RD čp.55
Lidečko Pokud bude poškozena silnice I. třídy č. 47 (jediná příjezdová komunikace do Lidečka) v případě větších povodní a srážek, může se stát, že bude muset být uzavřena, nebo doprava bude omezena jen do jednoho pruhu. Objízdná trasa by vedla přes Vizovice.
Růžďka Po MK směr Dušná rozcestí U Buka a po státní silnici na Vsetín, případěn po MK směrem na Čupek a rozcestí Cáb a po státní silnici na Vsetín
Ratiboř Lze očekávat, že při větších povodních (Q100) mohou být zaplaveny úseky silnice č. 437 (Vsetín - Bystřice p. H.) nebo poškozeny mosty. V případě menší povodně lze očekávat zneprůjezdění místních komunikací, případně narušení obslužných mostků a lávek.
Zděchov Objízdná trasa vede po místní komunikaci do obce Lužná a následně po silnici I/57 směrem na Vsetín
Lužná Objízdná trasa vede po místní komunikaci do obce Lužná a následně po silnici I/57 směrem na Vsetín

  Tab. Dopravní omezení při povodni na území ORP Vsetín »

Obec Popis
Lačnov křižovatka silnice III/4946 a III/4943
  silnice III/4946
  Zneprůjezdnění komunikace III/4946 u čp. 20 v obci
  Zneprůjezdnění komunikace III/4943 v křižovatce se silnicí III/4946
Bystřička silnice III/5726 v úseku obce Bystřička
Ústí silnice II/487 v úseku Ústí - Janová
Huslenky silnice II/487 v úseku za obcí Hovězí
Prlov Zneprůjezdnění komunikace 1/49
Růžďka Zneprůjezdnění komunikace

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP Vsetín. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.