Povodňové komise

Povodňový orgán ORP Vsetín zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území SO ORP Vsetín, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde na území SO ORP Vsetín k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný - starosta města Vsetín, případně ve spolupráci se starostou zřízeným krizovým štábem města.

Povodňovou komisi obce svolává na příkaz předsedy povodňové komise operační důstojník HZS Zlínského kraje.

Ve výjimečných případech může povodňovou komisi svolat místopředseda PK nebo tajemník PK. V takovém případě, jakmile to situace dovolí, povinen informovat o svolání povodňové komise předsedu PK

 

Stanoviště povodňové komise ORP Vsetín je na městském úřadu Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín (místnost číslo 406). »

Dokumentace Povodňové komise ORP Vsetín je uložena:

 • u tajemníka PK a 1. místopředsedy PK

 

Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise:

 • povodňový plán
 • povodňová kniha
 • orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel povodňové komise)
 • PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, se záložním zdrojem, s funkčním připojením na Internet
 • USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
 • Scanner
 • Diktafon
 • barevný televizní přijímač a videorekordér (případně DVD rekordér)
 • rádio přijímač
 • nouzové osvětlení pracoviště
 • ruční akumulátorové osvětlovací prostředky pro členy povodňové komise další pověřené osoby
 • záložní zdroj elektrické energie
 • mobilní telefony a příslušné typy nabíječek
 • telefony, fax
 • megafony (2x)
 • kreslící a psací prostředky
 • mapa SO ORP Vsetín
 • videokamera a digitální fotoaparát, blesk, nabité baterie nebo akumulátor, paměťová karta
 • dalekohled
 • měřící pásmo 50 m
 • zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
 • záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, rukavice
 • barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
 • vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů

 

Časový plán svolání Povodňové komise

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komisea informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.

Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňové komise.

 

Povinnosti všech členů povodňové komise ORP Vsetín:

Každý člen povodňové komise je povinen zejména:

 • seznámit se s obsahem povodňového plánu
 • sledovat aktualizace povodňového plánu
 • hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise
 • neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou dozorčím PK odpovědět na tuto zprávu
 • v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního telefonu
 • oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise
 • členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti

 

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňová komise ORP Vsetín, POVIS

Povodňová komise Zlínského kraje, POVIS

Povodňová komise obce Bystřička

Povodňová komise obce Francova Lhota

Povodňová komise obce Halenkov

Povodňová komise obce Horní Lideč

Povodňová komise obce Hošťálková

Povodňová komise obce Hovězí

Povodňová komise obce Huslenky

Povodňová komise obce Jablůnka

Povodňová komise obce Janová

Povodňová komise obce Karolinka

Povodňová komise obce Kateřinice

Povodňová komise obce Lačnov

Povodňová komise obce Leskovec

Povodňová komise obce Lhota u Vsetína

Povodňová komise obce Lidečko

Povodňová komise obce Liptál

Povodňová komise obce Lužná

Povodňová komise obce Malá Bystřice

Povodňová komise obce Nový Hrozenkov

Povodňová komise obce Pozděchov

Povodňová komise obce Prlov

Povodňová komise obce Pržno

Povodňová komise obce Ratiboř

Povodňová komise obce Růžďka

Povodňová komise obce Seninka

Povodňová komise obce Střelná

Povodňová komise obce Ústí

Povodňová komise obce Valašská Polanka

Povodňová komise obce Valašská Senice

Povodňová komise obce Velké Karlovice

Povodňová komise města Vsetín

Povodňová komise obce Zděchov

   Povodňové komise - POVIS - Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov.