Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi. Blíže viz kapitola Povodňové komise.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Vsetín »

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Tel.: 571 491 504

Fax.: 571 419 278

E-mail: starosta@mestovsetin.cz

  • Povodňová komise Zlínského kraje

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Tel.: 577 043 100

Fax: 577 043 102

E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňová komise ORP Vsetín, POVIS

Povodňová komise Zlínského kraje, POVIS

  Povodňové komise - POVIS - Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov.