Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Tel.: 571 491 540 - Ing. Křupala, 571 491 714 - Ing. Tesařová

E-mail: rostislav.krupala@mestovsetin.cz, jindra.tesarova@mestovsetin.cz

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Tel.: 577 043 355

E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz