Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožené a ohrožující objekty v obci
  • Hlásná a hlídková služba obce
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.