Správci vodních toků

  • Vybrané vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.

Správce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:  Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vodní tok: Desná 
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 024, 1 - 03 - 02 - 025, 1 - 03 - 02 - 026
ID toku: 10100200

 

Vodní tok: Rulák
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 03 – 02 – 025