Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Plaňany a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím městyse Plaňany je řeka Výrovka. V zájmovém území řeka přibírá zprava potok Blinku a na hranici katastrálního území také řeku Bečvárku.

Výrovka pramení v Kochánově v nadmořské výšce 492,5 m. Teče převážně severním směrem. Protéká Uhlířskými Janovicemi, obcí Vavřinec, u které napájí stejnojmenný rybník. Dále protéká Kouřimí, Plaňany, Radimí, Dobřichovem a Písty, u kterých ústí zleva do Labe v nadmořské výšce 181 m. Je dlouhá 61,89 km a má plochu povodí 544,49 km2. Průměrný roční průtok při jejím ústí činí 1,94 m2/s.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Výrovka

Místo profilu ř. km Qa [m3/s] N-leté průtoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100
Plaňany (Výrovka) 21,5 0,98 7  -- 21,2 30,2  -- 58,9 75,0

Bečvárka, pravý přítok Výrovky, pramení v Miletíně ve výšce 450 m n. m. a ústí do Výrovky u Žabonos ve výšce 214 m n. m. Délka toku je 21,9 km, plocha povodí činí 64,4 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,28 m3/s.

Blinka pramení u Libodřic, v nadmořské výšce 311 m a ústí zprava do Výrovky v nadmořské výšce 212 m. Plocha povodí je 25,3 km2, délka toku 12,7 km a průměrný průtok při ústí 0,06 m3/s.

 

Vodní toky na území katastru městyse Plaňany