Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Tel.: 321 792 101, 321 792 124
Fax:
321 792 124
E-mail:
mestysplanany@seznam.cz
Sokolská 545, 280 12 Kolín II
Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Radek Smutný
Tel: +420 321 748 335
e-mail: radek.smutny@mukolin.cz

Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Ing. Blanka Mukařovská
Tel: +420 321 748 349
e-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - Ing. Ph.D. Josef Keřka
tel: +420 257 280 396
e-mail: kerka@kr-s.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Dr. Ing. MPA Burešová Marcela
tel: +420 257 280 562
e-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra