Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Plaňany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce: 
Povodí Labe, státní podnik,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
Tel: +420 495 088 111
Fax: +420 495 407 452
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice
Tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko: Lysá nad Labem,Nábřeží 406, 25001 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
Tel. vedoucího provozního střediska: 326 903 531

Úsekový technik:
Ing. Jana Malinová
Tel.: 724 614 016

Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku               
IDVT                ČHP
Výrovka 10100044 1-04-06-027, 1-04-06-029
Blinka 10185564 1-04-06-028

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje
Název vodního toku
IDVT         ČHP                                                
Bezejmenný tok (náhon) 10178928 1-04-06-027