Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Biskupice


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - stanice Luhačovice

Uherskobrodská 877, 76326 Luhačovice
telefon: 950672250
e-mail: michal.kubela@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUBELA Michal Bc. Uherskobrodská 877, 76326 Luhačovice komisař - velitel stanice Luhačovice 950 672 250 michal.kubela@hzscr.cz

JSDHO Biskupice

Biskupice 39, 76341 Biskupice
telefon: 724245065
e-mail: sustek@zalesi.cz
www: https://www.sdhbiskupice.cz/vybor-sdh

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠŮSTEK Antonín Ing. Zálesí, a.s. vedoucí 724 245 065 sustek@sdhbiskupice.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@hzscr.cz
SADIL René plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitel kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 rene.sadil@hzscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Zlín

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: pavel.konarik@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOŇAŘÍK Pavel Ing. ÚO HZS Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín ředitel ÚO Zlín 950 670 600 pavel.konarik@hzscr.cz

Policie ČR - Územní odbor Zlín

nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
telefon: 974 666 535
fax: 974 666 900
e-mail: zl.uo.evidence@pcr.c
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-zlin-92080.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
INDRA Tomáš plk. Mgr. ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín ředitel územního odboru 974 666 535 zl.uo.evidence@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974 661 111
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877, 76326 Luhačovice
telefon: 974666751
fax: 974666758
e-mail: zl.oop.luhacovice.evidence@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-luhacovice.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VACULÍK Libor npor. Bc. Uherskobrodská 877, Luhačovice vedoucí OOP Luhačovice 974 666 750 zl.oop.luhacovice.evidence@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552571
e-mail: provozhradiste@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHÁČEK Tomáš DiS. Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Vedoucí provozu Uherské Hradiště 571 425 225 provozhradiste@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 552 716
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 713 (Ing. Jolana Juřicová)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 725 257 814
e-mail: jolana.juricova@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUŘICOVÁ Jolana Ing. U Skláren 781, Vsetín Správce vodních toků rajonu 713 725 257 814 jolana.juricova@lesycr.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577 056 935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
MANA Štěpán Mgr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín referent pracoviště krizové připravenosti 577 056 929 stepan.mana@zzszk.cz

Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod

Patryzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
telefon: 572629111
e-mail: reditel@nemub.cz
www: http://www.nemub.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PRNÁ Aneta Mgr. Městská nemocnice Uherský Brod, Partyzánů 2174, 688 01 personálně právní manažer 572 629 132 prna@nemub.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577 551 111
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRDÝ Jan Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín předseda představenstva 577 552 109 jan.hrdy@bnzlin.cz
GUŘAN Marcel MUDr., Ph.D. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín oblast léčebné a ošetřovatelské péče 577 552 201 marcel.guran@bnzlin.cz

ZZS - oblast Zlín

Peroutkovo nábřeží 434, 76001 Zlín
telefon: 577056935
fax: 577056918
e-mail: jana.kubalova@zzszk.cz
www: http://www.zzszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUBALOVÁ Jana MUDr. vedoucí lékař jana.kubalova@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577 121 359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENSKÝ Radomír Ing. třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín odborný rada - inspektor, odd. ochr. přírody 577 121 359 radomir.studensky@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
fax: 577 006 746
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Pracoviště Zlín

Havlíčkovo nábřěží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: https://www.khszlin.cz/kontakt/pracoviste-zlin/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577 009 641, 720 995 201 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz
KAMARÁD Michal MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 577 009 633 m.kamarad.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa - pracoviště Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín
telefon: 577 653 507
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRAJ Ladislav MVDr. KVS, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín vedoucí oddělení veterinární hygieny Vsetín 571 412 033 l.vraj.kvsz@svscr.cz

Obec Ludkovice

Ludkovice 44, 76341
telefon: 604521157
e-mail: ludkovice@volny.cz
www: http://www.ludkovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Bartoš Stanislav Obecní úřad Ludkovice č.p. 44 starosta 604521157 577131933 ludkovice@volny.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 111
e-mail: podatelna@zlinskykraj.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@zlinskykraj.cz
HLAVÁČKOVÁ Jitka Ing., Ph.D., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitelka KÚ 577 043 200 jitka.hlavackova@zlinskykraj.cz

MěÚ Uherský Brod

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
telefon: 572 805 111
e-mail: podatelna@ub.cz
www: https://www.ub.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VÁLEK Kamil Ing. MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 tajemník MěÚ 603 524 000 572 805 202 kamil.valek@ub.cz
POLÁKOVÁ Miroslava PhDr., Ph.D. Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Starostka města 732 972 123 572 805 200 miroslava.polakova@ub.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení vodního hospodářství

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 357
e-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@zlinskykraj.cz
HUSEROVÁ Radomíra Bc. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín vodní hospodářství 577 043 356 radomira.huserova@zlinskykraj.cz

Městský úřad Luhačovice

Nám. 28. října 543, 76326 Luhačovice
telefon: 577197411
e-mail: e-podatelna@luhacovice.eu
www: https://www.mesto.luhacovice.eu/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEŽÁK Marian Ing. nám. 28. října 543, Luhačovice starosta 577 197 420 lezak@luhacovice.eu
LEVKOV Milan Ing. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října, 763 26 Luhačovice referent krizového řízení, pověřenec GDPR 577 197 451 levkov@luhacovice.eu,poverenec@luhacovice.eu

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 450
e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz
www: https://zlinskykraj.cz/kontakt_dle_odboru/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství 731 555 274 577 043 350 jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Městský úřad Luhačovice - Odbor životního prostředí

Masarykova 137, 76326 Luhačovice
telefon: 577197456
e-mail: studenkova@luhacovice.eu
www: https://www.mesto.luhacovice.eu/1433-odbor-zivotniho-prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENKOVÁ Jana Mgr. Masarykova 137, 76326 Luhačovice vodní hospodářství 577 197 456 studenkova@luhacovice.eu

Městský úřad Luhačovice - Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Masarykova 137, 76326 Luhačovice
telefon: 577197455
e-mail: pavlackova@luhacovice.eu
www: https://www.mesto.luhacovice.eu/1448-telefonni-seznam-pracovniku-meu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENKOVÁ Jana Mgr. Masarykova 137, 76326 Luhačovice vodní hospodářství 577 197 456 studenkova@luhacovice.eu

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 840 668 668,601 276 276 (havárie)
e-mail: zc@smv.cz
www: http://www.smv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTĚPÁNEK Jakub Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc vytýčení vodovodní sítě - region Olomouc 606 793 945 585 536 463 jakub.stepanek@smv.cz
KOVAČÍK Roman Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Náhradní zásobování pitnou vodou - Olomouc 585 536 230 roman.kovacik@smv.cz

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz
www: http://www.suszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KROV Jaromír Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. vedoucí střediska Zlín 602 526 630 577 044 235 krov@suszlin.cz

Jednota COOP Biskupice

Biskupice 4, 76341 Biskupice
telefon: 577136999

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Jednota COOP Biskupice Biskupice 4 577136999