Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Březolupy


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

HZS - stanice Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 950675111
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-uo-uh-hradiste-uo-uherske-hradiste.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUČERA Jan Václav Bc. HZS PS Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834, 686 01 Vrchní komisař - velitel stanice 724 178 116 950 675 250 jan.kucera@zlk.izscr.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@hzscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@hzscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 950675111
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-uo-uh-hradiste-uzemni-odbor-uherske-hradiste.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OLBERT Jaroslav plk. Ing. HZS ÚO Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834, 686 01 ředitel 950 675 100 jaroslav.olbert@zlk.izscr.cz
KŘEHÁČEK Jaroslav Ing. HZS ÚO Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834, 686 01 Komisař - ochrana a příprava obyvatelstva 950 675 302 jaroslav.krehacek@zlk.izscr.cz

JSDHO Březolupy

Březolupy 90, 687 13 Březolupy
telefon: 608779310
www: https://brezolupy.cz/people/sbor-dobrovolnych-hasicu/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠURANSKÝ Jaroslav člen JSDH jarda.suransky@seznam.cz
JUŘENA Jaroslav velitel JSDH ja.jurena@seznam.cz

Policie ČR, Územní odbor Uherské Hradiště

Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 974678111
fax: 974678900
e-mail: uh.uo.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-uherske-hradiste-965080.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BSONEK Martin plk. Mgr. ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 01 ředitel ÚO 974 678 111 uh.uo.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Uherské Hradiště

Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 974678651
fax: 974678658
e-mail: uh.oop.uhhrad.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uherske-hradiste-510630.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALCIO Zdeněk npor. Bc. Velehradská třída 1217 686 01 Uherské Hradiště vedoucí 974 678 651

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974 661 111
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552571
e-mail: provozhradiste@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHÁČEK Tomáš DiS. Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Vedoucí provozu Uherské Hradiště 571 425 225 provozhradiste@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 552 716
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 712 (Ing. Milan Večeřa)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 607526334
e-mail: milan.vecera@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČEŘA Milan Ing. U Skláren 781, 755 01 Vsetín správce toků rajonu 712 607 526 334 956 957 412 milan.vecera@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 713 (Ing. Jolana Juřicová)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 725 257 814
e-mail: jolana.juricova@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUŘICOVÁ Jolana Ing. U Skláren 781, Vsetín Správce vodních toků rajonu 713 725 257 814 jolana.juricova@lesycr.cz

MRS MO Uherské Hradiště

U Moravy 852, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 725690422
e-mail: info@rybaruh.cz
www: http://www.rybaruh.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČAJA Milan MRS MO Uherské Hradiště, U Moravy 852, 686 01 předseda 725 690 420 predseda@rybaruh.cz
ŠTĚPANOVIČ Milan Ing. MRS MO Uherské Hradiště, U Moravy 852, 686 01 hospodář 736 510 734 hospodar@rybaruh.cz
BÝČEK Milan MRS MO Uherské Hradiště, U Moravy 852, 686 01 jednatel 725 690 419 milan.bycek@seznam.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o. - pobočka Uherské Hradiště

J. E. Purkyně 1512, 686 06 Uherské Hradiště
www: http://www.zzszlin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŇO Anton MUDr. ZZS Oblast Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 1512, 686 06 vedoucí lékař 572 432 420 anton.vano@zzszk.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577 551 111
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRDÝ Jan Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín předseda představenstva 577 552 109 jan.hrdy@bnzlin.cz
GUŘAN Marcel MUDr., Ph.D. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín oblast léčebné a ošetřovatelské péče 577 552 201 marcel.guran@bnzlin.cz

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
telefon: 572529111
fax: 572553480
e-mail: nemuh@nemuh.cz
www: http://www.nemuh.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SLÁDEK Petr MUDr. J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské hradiště předseda představenstva 572 529 120 sladek@nemuh.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577 056 935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
MANA Štěpán Mgr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín referent pracoviště krizové připravenosti 577 056 929 stepan.mana@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MUSIL Petr Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 130 petr.musil@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín - Oddělení ochrany vod

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577 121 359
e-mail: vojtech.cerny@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty-cizp/oblastni-inspektorat-cizp-brno-pobocka-zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Vojtěch Bc. třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín odborný rada - inspektor 577 121 359 vojtech.cerny@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Územní pracoviště Uherské Hradiště

Františkánská 144, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572430714
fax: 572430720
e-mail: khs@khszlin.cz,podatelna@khszlin.cz
www: https://www.khszlin.cz/kontakt/uzemni-pracoviste-uherske-hradiste/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
MALIARIKOVÁ Katarina Mgr. Františkánská 144, 686 01 Uherské Hradiště Odborný rada, oddělení protiepidemické 572 430 734 katarina.maliarikova@khszlin.cz
BOROVIČKOVÁ Ivana Bc. Františkánská 144, 686 01 Uherské Hradiště referent, oddělení hygieny obecné a komunální 572 430 711 ivana.borovickova@khszlin.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
fax: 577 006 746
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577 009 641, 720 995 201 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz
KAMARÁD Michal MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 577 009 633 m.kamarad.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - Inspektorát Uherské Hradiště

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572556523
e-mail: h.cabova.kvsz@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CÁBOVÁ Hana MVDr. Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Vedoucí oddělení veterinární hygieny 572 556 523 h.cabova.kvsz@svscr.cz

Obec Bohuslavice u Zlína

Bohuslavice u Zlína 185, 763 51
telefon: 577991001
e-mail: bohuslaviceuzl@seznam.cz
www: http://www.bohuslaviceuzlina.cz/kontakt/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PUŠKÁČOVÁ Jana Ing.arch. Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína 185, 763 51 místostarostka 602 585 702 bohuslaviceuzl@seznam.cz
BILAVČÍKOVÁ Světlana Mgr. Bohuslavice u Zlína 185 starostka 724 178 584 svetlana.bilavcikova@gmail.com

MěÚ Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572525111
fax: 572551071
e-mail: epodatelna@mesto-uh.cz
www: http://www.mesto-uh.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BLAHA Stanislav Ing. Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 01 Uherské Hradiště starosta 572 525 103 Stanislav.Blaha@mesto-uh.cz
BOTEK Josef Mgr. Město Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště tajemník 724 179 023 572 525 102 josef.botek@mesto-uh.cz

MěÚ Uherské Hradiště - Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572525840
e-mail: Jan.Krcma@mesto-uh.cz
www: https://www.mesto-uh.cz/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRČMA Jan Ing. Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště vedoucí odd. VPÚ a ŽP 739 488 476 572 525 840 Jan.Krcma@mesto-uh.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 450
e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz
www: https://zlinskykraj.cz/kontakt_dle_odboru/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství 731 555 274 577 043 350 jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení vodního hospodářství

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 357
e-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@zlinskykraj.cz
HUSEROVÁ Radomíra Bc. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín vodní hospodářství 577 043 356 radomira.huserova@zlinskykraj.cz

Obec Březnice

Březnice 485, 760 01 Březnice
telefon: 577991165
e-mail: ou@breznice-zlin.cz
www: http://www.breznice-zlin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HUTĚČKA Josef Obec Březnice, Březnice 485, 760 01 Starosta obce Březnice 725 121 093 577 991 165 starosta@breznice-zlin.cz

MěÚ Uherské Hradiště - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572525150
e-mail: rostislav.novosad@mesto-uh.cz
www: https://www.mesto-uh.cz/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NOVOSAD Rostislav Ing. Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště vedoucí odboru 606 422 556 572 525 150 Rostislav.Novosad@mesto-uh.cz

Obecní úřad Kněžpole

Kněžpole 125, 687 12 Kněžpole
telefon: 572587121
e-mail: obec@knezpole.cz
www: https://www.knezpole.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JAKŠÍK Petr Ing. Kněžpole 125, 687 12 Kněžpole starosta 606 690 397 572 587 135 starosta@knezpole.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 111
e-mail: podatelna@zlinskykraj.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@zlinskykraj.cz
HLAVÁČKOVÁ Jitka Ing., Ph.D., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitelka KÚ 577 043 200 jitka.hlavackova@zlinskykraj.cz

Obecní úřad Bílovice

Bílovice 70, 687 12 Bílovice
telefon: 572587116;602731897
e-mail: obec@bi lovice.cz
www: https://bilovice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FUSEK Petr Bílovice 70, 687 12 Bílovice starosta obce 602 731 897 572 587 116 starosta@bilovice.cz

Obec Šarovy

Šarovy 100, 763 51 Šarovy
telefon: 577991172
e-mail: starosta@sarovy.cz
www: http://www.sarovy.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANGR František Obec Šarovy, Šarovy 100, 763 51 starosta 724 180 010 577 991 172 starosta@sarovy.cz

E.ON Česká republika, s.r.o. - EG.D Brno

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

INNOGY, s. r. o. - pobočka Uherské Hradiště

Solná cesta 278, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 840113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. - CETIN - ohlašovna poruch

Českomoravská 2510/19, 19000
telefon: 800630630
e-mail: info@cetin.cz
www: https://www.cetin.cz/nahlaseni-urgentni-havarijni-situace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NAHLÁŠENÍ HAVÁRIE 238 461 111 nmc.fdextala@cetin.cz

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572530111
e-mail: svkuh@svkuh.cz
www: http://www.svkuh.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVARIJNÍ SLUŽBA - VAK SLOVÁCKO 572 552 137

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572434221
e-mail: sus@susuh.cz
www: https://www.susuh.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HANAČÍK Michal Ing. Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště jednatel společnosti 572 434 220 hanacik@susuh.cz
ŠEVČÍK Pavel Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště vedoucí střediska Uherské Hradiště 604 246 203 572 434 214 pavel.sevcik@susuh.cz
KOZÁK Tomáš Prakšická 2835 688 01 Uherský Brod vedoucí střediska UB 603 871 501 572 434 219 kozak@susuh.cz

Tesco Stores ČR, a.s. - Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 1304, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572422111
www: https://itesco.cz/prodejny/obchody-tesco/hypermarket-uherske-hradiste/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PRODEJNA 572 422 111