Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Dubenec


Zobrazit:

ČHMÚ - pobočka Praha

Na Šabatce 17, 14306
telefon: 244032545
fax: 244032500
e-mail: daniel.kurka@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-praha/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KURKA Daniel Ing. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany ředitel pobočky Praha 244 032 550 daniel.kurka@chmi.cz

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

Na Šabatce 17, 143 06
telefon: 244 032 211
fax: 244 032 230
e-mail: josef.hanzlik@chmi.cz
www: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/usek-meteorologie-a-klimatologie/centralni-predpovedni-pracoviste/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KURKA Daniel Ing. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany ředitel pobočky Praha 244 032 550 daniel.kurka@chmi.cz
HANZLÍK Josef Mgr. ČHMÚ CPP Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany vedoucí odd. meteorologických předpovědí 244 032 761 josef.hanzlik@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

Na Šabatce 17, 143 06
telefon: 244 032 503
fax: 244 032 500
e-mail: ilona.zuskova@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-praha/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZUSKOVÁ Ilona Mgr. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 244 032 503 ilona.zuskova@chmi.cz

HZS - územní odbor Příbram

Školní 70, 26105 Příbram
telefon: 950831011
fax: 950831001
e-mail: ps.pribram@sck.izscr.cz,podatelna.pb@sck.izscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-pribram-uzemni-odbor-pribram.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORVÁT Tomáš plk. Ing., Ph.D. Školní 70, 261 05 Příbram ředitel územního odboru HZS Benešov 950 831 011 tomas.horvat@sck.izscr.cz

HZS - krajské ředitelství Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
telefon: 950870011
fax: 950870001
e-mail: podatelna@sck.izscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/krajske-reditelstvi-hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SVATOŠ Miloslav brig. gen. Ing. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno ředitel HZS kraje 950 870 021 miloslav.svatos@sck.izscr.cz
FLIEGEROVÁ Tereza por. Bc. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Tisková mluvčí HZS Středočeského kraje 776 001 038 950 870 209 tereza.fliegerova@sck.izscr.cz

SDH Dubenec

Dubenec 48, 26101 Dubenec

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Vondrášek Luboš Dubenec 48, 261 01 Příbram I starosta SDH Dubenec 723181401

PČR - Obvodní oddělení Příbram - venkov

Žežická 498, 26101 Příbram
telefon: 974879770,727968514
fax: 974870764
e-mail: pb.oo.pribramv@pcr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SYNEK Jan npor. Bc. Žežická 498, 261 01 Příbram V - Zdaboř vedoucí OOP Příbram - venkov 974 879 770

Policie ČR, Územní odbor Příbram

Žežická 498, 26123 Příbram
telefon: 974879227
fax: 974870755
e-mail: pb.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-pribram-uo-pribram-uzemni-odbor-pribram.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETÁK René plk. Mgr. Žežická 498, 261 23 Příbram – Zdaboř vedoucí územního odboru PČR Příbram 974 879 227 pb.podatelna@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 00
telefon: 974861229
fax: 974861465
e-mail: krps.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-935695.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUČERA Václav brig. gen. JUDr., PhD., MBA Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Ředitel kraj. ř. policie Středočeského kraje 974 861 229 krps.podatelna@pcr.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava

Grafická 429/36, 150 21
telefon: 257099111
fax: 257313522
e-mail: pvl@pvl.cz
www: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FRIEDEL Jiří Ing. Grafická 429/36, 150 21 Praha 5 ředitel závodu Dolní Vltava 257 099 200 jiri.friedel@pvl.cz
KOTELENSKÁ Jitka Ing. Grafická 429/36, 15021 Praha 5 havarijní technik, závod Dolní Vltava 722 457 895 257 099 218 jitka.kotelenska@pvl.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 5 Vltava - kaskáda

Grafická 36, 15021 Praha 5
telefon: 257099279
e-mail: libor.peska@pvl.cz
www: http://www.pvl.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČECH Miroslav Ing. Povodí Vltavy, státní podnik - Závod Dolní Vltava, PS 5, Grafická 36 Praha 5 úsekový technik drobné toky 257 099 276 miroslav.cech@pvl.cz
KOPŘIVA Martin Povodí Vltavy, státní podnik, VD Slapy, Nová Rabyně 21, 252 08 Nová Rabyně úsekový technik PS5 602 292 286 257 099 220 martin.kopriva@pvl.cz
PEŠKA Libor Ing. Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 vedoucí provozu PS5 - Vltava, kaskáda 777 270 523 257 099 279 libor.peska@pvl.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

Holečkova 3178/8, 150 00
telefon: 257 329 425, 724 067 719
fax: 257 326 310
e-mail: dispecink@pvl.cz
www: http://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BŘEZINA Karel Ing. Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 vedoucí centrálního vodohosp. dispečinku 724 067 719 221 401 495 karel.brezina@pvl.cz

Lesy ČR, s. p., OŘ jižní Čechy

Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
telefon: 956944111
fax: 317705619
e-mail: or944@lesycr.cz
www: https://orjiznicechy.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUB Pavel Ing. Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Ředitel oblastního ředitelství jižní čechy 724 523 107 956 944 301 pavel.kub@lesycr.cz

Lesy ČR - Příslušný správce vodních toků Ing. Lukáš Králík

Sadová 2388/19, 37316 Dobrá Voda u Českých Budějovic
telefon: 724523255
e-mail: lukas.kralik@lesycr.cz
www: https://orjiznicechy.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRÁLÍK Lukáš Ing. Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16 Správce vodních toků 725 129 414 956 944 367 lukas.kralik@lesycr.cz

ZZS Středočeského kraje, p.o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno
telefon: 312256601,800888155
e-mail: podatelna@zachranka.cz
www: http://www.uszssk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUSÝ Pavel MUDr. Vančurova 1544, 272 01 Kladno ředitel 312 256 638 pavel.rusy@zachranka.cz
SEDLÁČEK Jan MUDr. Vančurova 1544, 272 01 Kladno náměstek pro léčebně preventivní péči 312 256 604 jan.sedlacek@zachranka.cz

Nemocnice Příbram

Podbrdská 269, 26195 Příbram
telefon: 318641111
fax: 318641007
e-mail: reditelstvi@onp.cz
www: http://www.nemocnicepribram.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLOBRADA Stanislav MUDr. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ředitel 318 641 123 stanislav.holobrada@onp.cz

ZZS Středočeského kraje, p.o. - Výjezd. stanoviště Příbram

Školní 70, 26195 Příbram
telefon: 112
e-mail: primar.pribram@zachranka.cz
www: http://www.uszssk.cz/kontakty/69-vyjezdova-stanoviste

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KALÍK Čestmír MUDr. Záchran.zdrav.služba Příbram, Školní 70 ředitel, ved.lékař obl. Příbram-Beroun 318 494 905 vedouci.pb@uszssk.cz
MACHOVSKÝ Jaroslav MUDr. ÚSZS StČ. kraje, Tyršova 160, 264 01 Sedlčany 318 822 545

ČIŽP - oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11, 160 00
telefon: 233066111;731682742-hlaseni-havarii
e-mail: ph.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Praha

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BEROUŠEK Václav Ing. Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 ředitel OI 233 066 100 vaclav.berousek@cizp.cz
FLAXOVÁ Eva Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 referentka 233 066 102 eva.flaxova@cizp.cz

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

Wolkerova 40/11, 160 00
telefon: 233066111;731682742-hlaseni-havarii
e-mail: ph.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NÁSE Robin Ing. Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 vedoucí odd. ochrany vod 233 066 200 robin.nase@cizp.cz
SCHIEROVÁ Lenka Ing. Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 odborný rada - inspektor 233 066 203 lenka.schierova@cizp.cz

KHS - územní pracoviště Příbram

U nemocnice 85, 26180 Příbram
telefon: 318622055
fax: 318630967
e-mail: hok@khsstc-pb.cz
www: https://khsstc.cz/okres-pribram/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MANDÍK Luboš Ing. U Nemocnice 85, 261 80 Příbram vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 318 622 055 lubos.mandik@khsstc-pb.cz,hok@khsstc-pb.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Dittrichova 329/17, 120 00
telefon: 234118111/234118242
fax: 224916561
e-mail: e-podatelna@khsstc.cz
www: https://khsstc.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VODNÝ Tomáš Mgr. Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 ředitel KHS 234 118 215 tomas.vodny@khsstc.cz,info@khsstc.cz
VALOUCHOVÁ Jana Bc. Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 krizová manažerka KHS Středočekého kraje 234 118 222 jana.valouchova@khsstc.cz

Krajská veterinární správa - Oddělení veterinární hygieny Příbram

Žížkova 489, 26101 Příbram
telefon: 318626692
e-mail: l.cerna.kvss@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#user=S_ODHYG_PB_01

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUBÁSKOVÁ Lenka MVDr. Žižkova 489, 26101, Příbram 2 vedoucí oddělení veterinární hygieny 318 626 692 l.kubaskova.kvss@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Černoleská 1929, 256 01 Benešov
telefon: 317742033,720995204-krizova-linka
e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/kvs-svs-pro-stredocesky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRANÝ Otto MVDr. Černoleská 1929, 256 01 Benešov Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj 317 742 045 o.vrany.kvss@svscr.cz
NOVÁK Čestmír MVDr. Víta Nejedlého 797, 293 06 Kosmonosy ředitel odb. veter. hyg. a ochr. veř. zdraví 1 326 724 655 c.novak.kvss@svscr.cz
CÍSAŘ Zdeněk MVDr. Černoleská 1929, 256 01 Benešov ředitel odb. veter. hyg. a ochr. veř. zdraví 2 317 742 033 z.cisar.kvss@svscr.cz

Městský úřad Příbram - odbor životního prostředí

U nemocnice 19, 26101 Příbram
telefon: 318402474
e-mail: petr.walenka@pribram.eu
www: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
WALENKA Petr Ing. U Nemocnice 19B ved. odboru životního prostředí 731 114 312 318 402 474 petr.walenka@pribram.eu

Městský úřad Příbram - oddělení vodního hospodářství

U nemocnice 19, 26101 Příbram
telefon: 318402484
e-mail: hana.mrkackova@pribram.eu
www: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-vodniho-hospodarstvi.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MRKÁČKOVÁ Hana Ing. U Nemocnice 19B (naproti KHS), 261 01 Příbram vedoucí oddělení vodního hospodářství 318 402 484 hana.mrkackova@pribram.eu

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 81/11, 150 21
telefon: 257280111
fax: 257280203
e-mail: podatelna@kr-s.cz
www: http://www.kr-stredocesky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PECKOVÁ Petra Mgr. Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 hejtmanka 257 280 227 peckova@kr-s.cz
LOUŠKA Jan Mgr. KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 ředitel krajského úřadu 257 280 495 louska@kr-s.cz

Městský úřad Příbram

Tyršova 108, 26101 Příbram
telefon: 318402211,318402210
fax: 318631014
e-mail: e-podatelna@pribram.eu
www: http://www.pribram.eu/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KONVALINKA Jan Mgr. MěÚ Příbram, Tyršova 108 starosta 318 402 228 jan.konvalinka@pribram.eu

Obecní úřad Drásov

Drásov 11, 26101
telefon: 318690127
fax: 318690127
e-mail: urad@drasov.eu
www: http://www.drasov.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRÁTNÝ Zdeněk starosta 318 690 127 z.vratny@drasov.eu

Krajský úřad Středočeského kraje - Oddělení vodního hospodářství

Zborovská 81/11, 150 21
telefon: 257280562
e-mail: buresovamar@kr-s.cz
www: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/organizacni-struktura

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUREŠOVÁ Marcela Dr.Ing., MPA Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Vedoucí oddělení vodního hospodářství 725 997 836 257 280 562 buresovamar@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 81/11, 150 21
telefon: 257280396
e-mail: jandurova@kr-s.cz
www: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/organizacni-struktura

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANDUROVÁ Simona Ing. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Ved. odboru ŽP a zemědělství 601 569 901 257 280 396 jandurova@kr-s.cz

GasNet, s.r.o.

Klišská 10, 40001 Ústí nad Labem
telefon: 475325131,zákaznickálinka800113355
fax: 475325130
e-mail: info@gasnet.cz
www: http://www.gasnet.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA GasNet, s.r.o. 555 901 010 info@gasnet.cz

Comont s.r.o.

Husova 366, 26102 Příbram
telefon: 603236013,318622936
fax: 318628412
e-mail: comontpb@volny.cz
www: http://www.comont.cz

ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň

Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň
telefon: 800850860
fax: 371102008
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: http://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA ČEZ Distribuace, a. s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

1. SčV, a.s.

Ke Kablu 971/1, 10200 Praha
telefon: 840111322,601275275
www: http://www.1scv.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Vajsar Jiří Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX manažer provozu Příbram 318622631

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21
telefon: 702265035
e-mail: podatelna@ksus.cz
www: http://www.ksus.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERMÁK Aleš Ing., Ph.D., MBA Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ředitel KSÚS Středočeského kraje 702 021 917 ales.cermak@ksus.cz
MATĚJKOVÁ Tereza Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podatelna 702 265 035 tereza.matejkova@ksus.cz

KSÚS Středočeského kraje - oblast Benešov

Křižíkova 1351, 256 18 Benešov
telefon: 602945571
e-mail: dispecink.benesov@ksus.cz
www: https://www.ksus.cz/kontakty/benesov

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRZOŇ Jiří KSÚS Benešov, Křižíkova 1351, 256 18 Benešov vedoucí ředitel oblasti Benešov 601 571 016 jiri.brzon@ksus.cz