Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Habrovany


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

JSDHO Habrovany

13, 68301
telefon: 603471722
e-mail: sdh.habrovany@email.cz
www: http://sdhhabrovany.cz/index.php?clanek=6

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOSTELKA Tomáš Ing. SDH Habrovany, Habrovany č.ev. 649, 683 01 Rousínov Starosta SDH 603 471 722
MEITNER Jan Habrovany č. e. 649, 683 01 Rousínov velitel SDH Habrovany sdh.habrovany@email.cz

JSDH Rousínov

Sušilovo náměstí 46, 68301 Rousínov
telefon: 517371403
e-mail: jsdh@rousinov.cz
www: https://www.rousinov.cz/informace/jsdh-rousinov/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MARIŠLER ML. Vlastimil JSDH Rousínov velitel jednotky - strojník 777 681 605

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno
telefon: 950 630 110, 950 630 111 (spojovatel)
fax: 950 630 207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@firebrno.cz
MIŠKAŘÍK Radek Ing. Zubatého 685/1, 614 00 Brno 950 630 126 radek.miskarik@firebrno.cz

HZS - Územní odbor Vyškov

Hasičská 425/2, 68201 Vyškov
telefon: 950641102
e-mail: reditel.vy@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-vyskov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOVÁŘ Václav Ing. Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov ředitel územního odboru 950 641 102 vaclav.kovar@firebrno.cz

HZS - požární stanice Vyškov

Hasičská 425/2, 68201 Vyškov
telefon: 950641116
e-mail: velitel.vy@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-vyskov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLÁČEK Petr mjr. Ing. Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov velitel požární stanice 724 162 287 950 641 116 petr.polacek@firebrno.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 687/24, 611 32 Brno
telefon: 974 621 111, 974 621 230
fax: 974 622 564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Vyškov

Brněnská 7, 68201 Vyškov
telefon: 974639455
fax: 974639701
e-mail: vy.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-vyskov-13951.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČEK Petr plk.Ing.Bc. Brněnská 7a, 682 01 Vyškov vedoucí územ. odboru Vyškov, Policie ČR 974 639 455 vy.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Vyškov

Brněnská 7, 68201 Vyškov
telefon: 974639455,974639454,974639459
fax: 974639711
e-mail: vy.oop.vyskov.sekret@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-vyskov-429181.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRÁVNÍČEK David npor. Mgr. Brněnská 7a, 682 01 Vyškov Vedoucí obvodního oddělení Vyškov 974 639 455 vy.oop.vyskov.sekret@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

K Povodí 10, 61700 Brno
telefon: 543423441
fax: 541211403
e-mail: provozbrno@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTOL Bohuslav Ing. K Povodí 10, 617 00 Brno vedoucí provozu Brno 543 423 441 provozbrno@pmo.cz
SPOUSTA Robert Ing. Povodí Moravy, s. p., K Povodí 10, 617 00 Brno technik provozu Brno 724 719 953 543 423 453 spousta@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 565 382 602
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 ředitelka závodu Dyje 565 382 602 sekretariatzd@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541 211 737
e-mail: dispecink@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje

Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
telefon: 956952111
e-mail: ost52@lesycr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RYČEK Antonín Lesy ČR, s. p., Jezuitská 14/13, 602 00 Brno pověřen zastup. ST, ref. pro provoz. čin. 724 523 988 956 952 202 antonin.rycek@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Svatoslav Maršál

Jezuitská 13, 60200 Brno
telefon: 956952215
e-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MARŠÁL Svatoslav Ing. Jezuitská 13, 602 00 Brno správce vodních toků 724 523 987 956 952 215 svatoslav.marsal@lesycr.cz

MRS MO Vyškov [46-84]

Revoluční 160/24, 68201 Vyškov
e-mail: mrs.vyskov@seznam.cz
www: http://www.mrsvyskov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BÁREK Petr MRS MO Vyškov hospodář
KOTÍK Radoslav Revoluční 24, 682 01 Vyškov předseda spolku mrs.vyskov@seznam.cz

ZZS Jihomoravského kraje

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
telefon: 545 113 111, 545 113 101
fax: 545 113 104
e-mail: info@zzsjmk.cz
www: http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALBRECHTOVÁ Hana MUDr. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno ředitelka ZZS JMK 545 113 101 albrechtovah@zzsjmk.cz
ČIERNIK Jan MUDr. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno náměstek pro zdravotní péči 545 113 105 ciernikj@zzsjmk.cz
KUBALOVÁ Jana MUDr. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno náměstkyně pro vzdělání, vedoucí lékař LZ 545 113 900 kubalova.j@zzsjmk.cz

Nemocnice Vyškov

Purkyňova 36, 68201 Vyškov
telefon: 517315111
fax: 517315118
www: http://www.nemvy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORÁK Zdeněk JUDr., MBA Nemocnice Vyškov Ředitel 517 315 100 horak@nemvy.cz

ZZS Jihomoravského kraje - Územní oddělení Vyškov

Purkyňova 36, 68201 Vyškov
telefon: 545113111,545113102
e-mail: bucek.pavel@zzsjmk.cz
www: https://www.zzsjmk.cz/vyjezdove-zakladny/vyskov

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČEK Pavel MUDr. Purkyňova 36, Vyškov vedoucí lékař ÚO bucek.pavel@zzsjmk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno odborný rada - inspektor 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545 113 091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Ředitel KHS 541 126 452 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. Kabátníkova 10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

KHS JMK - pracoviště Vyškov

Masarykovo nám. 16, 68201 Vyškov
telefon: 516777511
fax: 516777512
e-mail: eva.zouharova@khsbrno.cz
www: https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11580

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘÍŽOVÁ Danuše RNDr. Masarykovo nám. 16, 682 01, Vyškov Vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny 516 777 521 danuse.krizova@khsbrno.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541 594 472, 720 995 213 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SALAVA Jaroslav MVDr. Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno Ředitel sekce KVS SVS pro JMK 541 594 458 j.salava.kvsb@svscr.cz

Oddělení veterinární hygieny Vyškov

Palánek 250/1, 68201 Vyškov
telefon: 517 350 922
e-mail: j.kozakova.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=B_ODHYG_VY

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOZÁKOVÁ Jana MVDr., Ph.D. Palánek 250/1, Brňany, Vyškov, 68201 vedoucí oddělení veterin. hygieny Vyškov 517 350 922 j.kozakova.kvsb@svscr.cz

Městský úřad Vyškov

Masarykovo náměstí 108/1 Vyškov-Město , 68201 Vyškov
telefon: 517301111
e-mail: posta@meuvyskov.cz
www: http://www.vyskov-mesto.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JURKA Karel MěÚ Vyškov starosta města Vyškov 723 407 222 517 301 199 k.jurka@meuvyskov.cz

Městský úřad Vyškov - Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 108/1 682 01 Vyškov 1 , Vyškov
telefon: 517301540
www: http://www.vyskov-mesto.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÁLEK Jiří RNDr. MěÚ Vyškov Vedoucí odboru ŽP 517 301 540 j.kutalek@meuvyskov.cz
ŠOT Petr Ing. MěÚ Vyškov 517 301 546 p.sot@meuvyskov.cz
ZAVADIL Luboš Ing. MěÚ Vyškov vodní hospodářství 517 301 541 l.zavadil@meuvyskov.cz
ŠUBOVÁ Jitka Ing., Ph.D. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov vodní hospodářství 517 301 545 j.subova@meuvyskov.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111
e-mail: posta@jmk.cz
www: https://www.jmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
GROLICH Jan Mgr. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje 541 651 501 grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz

Obecní úřad Olšany (u Vyškova)

Olšany 66 , 68301 Olšany
telefon: 517374233
e-mail: obec@olsany.org
www: http://www.olsany.org/cz/index.htm

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘÍŽOVÁ Dana Obecní úřad Olšany Olšany 66 683 01 608 517 188 517 374 233 obec@olsany.org

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 571
e-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEHAL Mojmír Ing. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí odboru ŽP 541 651 571 pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 652 215
e-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MOUČKOVÁ Eva Mgr. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí oddělení 541 652 693 mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Město Rousínov

Sušilovo náměstí 84/56 , 68301 Rousínov
telefon: 517324820
e-mail: radnice@rousinov.cz
www: http://www.rousinov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LUKÁŠEK Jiří Ing. Sušilovo náměstí 84/56 Rousínov 68301 starosta 732 319 065 517 324 825 lukasek@rousinov.cz

E.ON Česká Republika, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
telefon: 800 773 322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98
telefon: 800 113 355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355 info@innogy.cz

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 68201 Vyškov
telefon: 517324930,800137239
e-mail: info@vakvyskov.cz
www: http://www.vakvyskov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PIŇOS Jiří Ing. Brněnská 410/13, Vyškov Ředitel 720 020 781 517 324 934 pinos@vakvyskov.cz
FORMÁNEK Miroslav Vedoucí střediska 05 Vyškov 517 324 950 formanek@vakvyskov.cz

Cestmistrovství Vyškov

Křečkovská 241/17, 68201 Vyškov
telefon: 547120474
e-mail: pavel.dvorak@susjmk.cz
www: http://www.susjmk.cz/index.php?a=cat.12

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DVOŘÁK Pavel Křečkovská 241/17, 682 01, Vyškov Vedoucí cestmistrovství Vyškov 547 120 474 pavel.dvorak@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547 120 311
fax: 547 120 302
e-mail: susjmk@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/kontakty-vedeni-organizace/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HANÁK Roman Bc. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ředitel správy a údržby silnic JMK 547 120 300 roman.hanak@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547 120 311
e-mail: stred@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-stred/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VYBÍRAL Vojtěch Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno vedoucí oblasti 547 120 400 vojtech.vybiral@susjmk.cz
DOLEŽAL Václav Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno vedoucí provozního úseku 547 120 410 vaclav.dolezal@susjmk.cz

Potraviny Habrovany (Brněnka)

Habrovany 49, 68301 Habrovany
telefon: 777185599
e-mail: khanhduongnhuy@yahoo.com.vn
www: http://www.brnenka.cz/detail-prodejny/610/