Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení města Hanušovice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: pavel.lipina@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

ČHMÚ - pobočka Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900111
e-mail: ostrava@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TUŠIL Petr Ing., Ph.D., MBA. K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava 596 900 205 petr.tusil@chmi.cz

HZS - stanice Šumperk

Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
telefon: 950785011
fax: 950785108
e-mail: jan.svab2@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-sumperk.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠVÁB Jan mj. Ing. Nemocniční 7, 787 01 Šumperk velitel PS Šumperk 950 785 097 jan.svab2@hzscr.cz

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Šumperk

Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
telefon: 950785020
e-mail: karel.ondruch@hzscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-sumperk-uo-sumperk.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ONDRUCH Karel mjr. Ing. Nemocniční 7, 787 01 Šumperk Ředitel územního odboru Šumperk, velitel PS 950 785 020 karel.ondruch@hzscr.cz

JSDHO Hanušovice

Jesenická 219, 78833 Hanušovice
telefon: 603212951
e-mail: ambroz@mu-hanusovice.cz
www: https://www.hanusovice.info/urad/kontakty/osoba-frantisek-ambroz-34.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AMBROZ František velitel JSDH města Hanušovice 603 212 951 583 231 475 ambroz@mu-hanusovice.cz

Policie ČR, Územní odbor Šumperk

Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
telefon: 974779299
fax: 974779900
e-mail: su.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-sumperk-109173.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GIESEL Libor plk. Mgr. Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk ředitel územního odboru Šumperk 974 779 299 su.uo.evidence@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Hanušovice

Hlavní 93, 78833 Hanušovice
telefon: 974789201
e-mail: su.oo.hanusovice.stsl@pcr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VLACHOVSKÝ Martin npor. Bc. Hlavní 93 Hanušovice vedoucí OOP ČR 723 516 389 974 789 201 su.oo.hanusovice.stsl@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Šumperk

Temenická 52, 787 01 Šumperk
telefon: 583301292
e-mail: provozsumperk@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČERKA Zdeněk Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk vedoucí provozu Šumperk 583 301 292 vecerka@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk

Potoční 22, 787 01 Šumperk
telefon: 956957240
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/kontakty-a-pusobnost/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NAJMAN Michal Ing. Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk vedoucí detašovaného pracoviště 956 957 251 michal.najman@lesycr.cz
ŠÁLEK Zdeněk Ing. Lesy Čr, s.p. ST - oblast povodí Moravy ,Potoční 22, 787 01 Šumperk správce toků rajonu 705 602 108 491 956 957 405 zdenek.salek@lesycr.cz

Oblastní spolek ČČK Šumperk

Sušilova 38, 789 01 Šumperk
telefon: 605413442
e-mail: sumperk@cervenykriz.eu
www: https://cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=68

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BARVÍŘOVÁ Lenka Sušilova 38, 789 01 Zábřeh ředitelka ÚOS ČČK 605 413 442 sumperk@cervenykriz.eu

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
telefon: 588 441 111
fax: 585 413 841
e-mail: info@fnol.cz
www: http://www.fnol.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVLÍK Roman prof. MUDr., Ph.D. FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Ředitel nemocnice 588 443 151 reditel@fnol.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk

Nerudova 41, 787 01 Šumperk
telefon: 583310734
e-mail: jana.kotyzova@zzsol.cz
www: https://www.zzsol.cz/kontakty/uzemni-odbory

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOTYZOVÁ Jana MUDr. Nerudova 41, Šumperk 787 01 ředitelka úz. odboru Šumperk, ZZS Ol. kraje 583 310 734 jana.kotyzova@zzsol.cz
KONDLEROVÁ Lenka vrchní sestra 583 310 733 lenka.kondlerova@zzsol.cz

Nemocnice Šumperk a. s.

Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
telefon: 583331111
e-mail: info@nemocnicesumperk.cz
www: http://www.nemocnicesumperk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLACH Martin JUDr. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk předseda představenstva 583 335 001 martin.polach@nemocnicesumperk.cz
VALENTOVÁ Jana Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk sekretariát ředitele 583 335 004 jana.valentova@nemocnicesumperk.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

KHS - Územní pracoviště Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
telefon: 583301500
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁTÍKOVÁ Marcela Ing. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. hygyeny obecné a komununální 583 301 502 marcela.patikova@khsolc.cz
MRÁZKOVÁ Markéta MUDr. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. protiepidemického 583 301 506 marketa.mrazkova@khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Slezská 100/7, 120 00
telefon: 227010111
e-mail: epodatelna@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEMERÁD Zbyněk MVDr. Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 Ústřední ředitel 227 010 142 z.semerad@svscr.cz

Oddělení veterinární hygieny Šumperk a Jeseník

Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk
telefon: 583213770
e-mail: m.konopa.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_SU

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KONOPA Milan MVDr. Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk vedoucí oddělení veterinární hygieny Šumperk 606 762 075 m.konopa.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
telefon: 602510612
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÁZDOVÁ Hana MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc ředitelka sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 602 510 612 h.brazdova.kvsm@svscr.cz

Obecní úřad Bohdíkov

Bohdíkov 163, 78964
telefon: 583246123
e-mail: podatelna@bohdikov.cz
www: http://www.bohdikov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Janků Petr Obec Bohdíkov starosta 604237657 583246051 starosta@bohdikov.cz
Pavelka Tomáš SMS- služby s.r.o., Národní 41 110 00 Praha 1 739244974 tomas.pavelka@sms-sluzby.cz

Městský úřad Hanušovice

Hlavní 92, 78833 Hanušovice
telefon: 583 034 431
e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
www: http://www.hanusovice.info/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOSTKA Marek Hlavní 92, 788 33 Hanušovice starosta 603 885 388 583 034 435 kostka@mu-hanusovice.cz
MRÁZEK Jaroslav Bc. Hlavní 92, 788 33 Hanušovice místostarosta 777 532 651 583 034 427 tajemnik@ruda.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508395
e-mail: l.michalova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALOVÁ Lucie Mgr. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení vodního hospodářství 585 508 395 l.michalova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.hejlova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

Městský úřad Šumperk - Odbor životního prostředí

Jesenická 31, 787 01 Šumperk
telefon: 583388324
e-mail: dana.krnavkova@sumperk.cz
www: https://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=22322&slozka=22335&lanG=cs&subject=2171222&short=odbor&sodbor=165

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRŇÁVKOVÁ Dana Ing. MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk Vedoucí odboru životního prostředí 725 331 852 583 388 324 dana.krnavkova@sumperk.cz

Obecní úřad Jindřichov

Jindřichov 78, 78823
telefon: 583231362
fax: 583231566
e-mail: podatelna@jindrichovsu.cz
www: http://www.jindrichovsu.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KORDULIAK Martin starosta 724 180 356 554 641 129 starosta@obecjindrichov.cz
HUPLÍK Jan Bc. místostarosta 724 133 707 554 631 347 mistostarosta@obecjindrichov.cz

Městský úřad Staré Město

náměstí Osvobození 166, 78832 Staré Město
telefon: 583239222
fax: 583239222
e-mail: starosta@mu-staremesto.cz
www: http://www.mu-staremesto.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Kamp Jiří náměstí Osvobození 166, 78832 Staré Město starosta města Staré Město 725502750 583239283 starosta@mu-staremesto.cz

Obec Ruda nad Moravou

9. května 40, 78963 Ruda nad Moravou
telefon: 583301612
e-mail: obec@ruda.cz
www: http://www.ruda.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Drozd Bronislav 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou starosta 734684690 583301610 starosta@ruda.cz
Horníčková Petra Ing. OÚ Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda n/M pověřenec GDPR 730808055 583301615 p.hornickova@ruda.cz

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

Teplická 1086/10, 405 02 Děčín
telefon: 800850860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95357-95357

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

O2 Czech Republic, a.s. (pobočka v ul. Polská)

Polská 1, 77900 Olomouc
telefon: 585155421
e-mail: Olomouc_Santovka@o2.cz
www: https://www.o2.cz/osobni/prodejny/olomouc/319-polska-1

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Jílová 2769/6, 78701 Šumperk
telefon: 583317111,583317202NONSTOP
fax: 583214845
e-mail: zakaznicke.centrum@spvs.cz
www: http://www.spvs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JIROUT Radim Ing., MBA č.p. 2769, Jílová 6 787 01 ŠUMPERK místopředseda představenstva 583 317 202
CZISLINSKÝ Milan Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk 602 730 930 583 317 540
RAUŠ Jiří ŠPVS Mohelnice - ČOV Mohelnice 602 296 193 583 317 544

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Šumperk

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice
telefon: 583215403
e-mail: sumperk@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-sumperk

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KORUNA Petr Ing., Ph.D. Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice vedoucí střediska 583 301 180 koruna@ssok.cz
KAPUSTA Ludvík Ing. Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice vedoucí provozu 583 301 175 kapusta@ssok.cz

Cestmistrovství Hanušovice

Hanušovice 198, 78833
telefon: 583231430
e-mail: hanusovice@ssok.cz
www: http://intranet.ssok.cz/kontakty.php?stredisko=CeHa#telefony

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŘEHŮŘEK Jaroslav Hanušovice 198 vedoucí cestmistrovství Hanušovice 583 231 430 rehurek@ssok.cz
HANOUSEK Jiří Hanušovice 198 cestmistr 583 231 430

VOBUS v.o.s., Hanušovice

Hanušovice 92, 78833
telefon: 583231251
e-mail: info@vobus.cz
www: http://www.vobus.cz