Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení města Holešov


Zobrazit:

ČHMÚ - pobočka Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421011
e-mail: pobocka.brno@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÁL Petr Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno 541 421 020 petr.janal@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - stanice Holešov

Holešovská 1700, 769 01 Holešov
telefon: 950687111
e-mail: holesov@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HADERKA Jan Ing. velitel stanice Holešov 950 687 250 jan.haderka@zlk.izscr.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@hzscr.cz
SADIL René plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitel kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 rene.sadil@hzscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Kroměříž

Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž
telefon: 950685111
e-mail: ladislav.darebnik@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DAREBNÍK Ladislav plk. Ing. et. Ing. Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž pověřen zastupováním územního odboru HZS Kro 950 685 100 ladislav.darebnik@zlk.izscr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974 661 111
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Kroměříž

Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž
telefon: 974675111
fax: 974675908
e-mail: km.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-414683.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
IVÁNEK Tomáš plk. Mgr. Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž Ředitel územního odboru Kroměříž 974 675 111 km.uo.evidence@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Holešov

Palackého 501, 769 01 Holešov
telefon: 974675721
fax: 974675728
e-mail: km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-holesov-689677.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NOVÁK Jan npor. Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Vedoucí OO PČR Holešov 974 675 721 km.oop.holesov.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 552 716
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

Tečovská 1109, 763 02 Zlín
telefon: 577 102 893
e-mail: provozzlin@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOUKAL Jaroslav Ing. Provoz Zlín PMO, Tečovská 1109, 763 02 Zlín vedoucí provozu Zlín 577 102 893 foukal@pmo.cz, provozzlin@pmo.cz

Lesy ČR - Správce VT na území SO ORP Holešov

U Skláren 781, 75501 Vsetín
telefon: 956957111,724523062
fax: 571489832
e-mail: ost57@lesycr.cz
www: http://www.lesycr.cz/ost57/Stranky/Default.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANIAK Mário Ing. Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 správce toků (rajon 711) 724 501 134 956 957 212 mario.vaniak@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

MRS MO Holešov

Náměstí Dr. Eduarda Beneše 18, 76901 Holešov
e-mail: info@rybari-holesov.cz
www: https://www.rybari-holesov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DRÁBEK Josef MRS MO Holešov hospodář
PRUŠ Jindřich JUDr. předseda 774 601 888

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577 056 935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
MANA Štěpán Mgr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín referent pracoviště krizové připravenosti 577 056 929 stepan.mana@zzszk.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577 551 111
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRDÝ Jan Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín předseda představenstva 577 552 109 jan.hrdy@bnzlin.cz
GUŘAN Marcel MUDr., Ph.D. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín oblast léčebné a ošetřovatelské péče 577 552 201 marcel.guran@bnzlin.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577 121 359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENSKÝ Radomír Ing. třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín odborný rada - inspektor, odd. ochr. přírody 577 121 359 radomir.studensky@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
fax: 577 006 746
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577 009 641, 720 995 201 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz
KAMARÁD Michal MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 577 009 633 m.kamarad.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - pracoviště Kroměříž

Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž
telefon: 573339453
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOPEČEK Josef MVDr. Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž Vedoucí oddělení veterinární hygieny Kroměř 573 342 008 j.kopecek.kvsz@svscr.cz

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Slezská 100/7, 120 00
telefon: 227010111
e-mail: epodatelna@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEMERÁD Zbyněk MVDr. Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 Ústřední ředitel 227 010 142 z.semerad@svscr.cz

Obecní úřad Chomýž

Chomýž 52, 76861
telefon: 573393849,776029293
e-mail: obec@chomyz.cz
www: http://www.chomyz.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NAVRÁTIL Oldřich OÚ Chomýž, Chomýž 52 Starosta 776 029 293 573 393 849 obec@chomyz.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 111
e-mail: podatelna@zlinskykraj.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@zlinskykraj.cz
HLAVÁČKOVÁ Jitka Ing., Ph.D., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitelka KÚ 577 043 200 jitka.hlavackova@zlinskykraj.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 450
e-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz
www: https://zlinskykraj.cz/kontakt_dle_odboru/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství 731 555 274 577 043 350 jana.kacerova@zlinskykraj.cz

Obecní úřad Jankovice

Jankovice 101, 76901
telefon: 573393041
e-mail: obec@jankovice.net
www: http://jankovice.net/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DAREBNÍK Miroslav OÚ Jankovice, Jankovice 101 Starosta 606 749 129 573 393 041 darebnik@jankovice.net

Městský úřad Holešov

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521111
fax: 573521210
e-mail: podatelna@holesov.cz,epodatelna@holesov.cz
www: http://www.holesov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEIFERT Rudolf Mgr. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov Starosta 724 030 893 573 521 200 rudolf.seifert@holesov.cz
FUIT František Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov tajemník MÚ 573 521 203 frantisek.fuit@holesov.cz

Obecní úřad Pravčice

Pravčice 46, 76824 Pravčice
telefon: 573350527,602685833
e-mail: obecpravcice@seznam.cz,obecpravcice@quick.cz
www: http://www.pravcice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GAHUROVÁ Šárka starostka Pravčic 602 685 833 573 350 527 obecpravcice@seznam.cz

Obecní úřad Třebětice

Třebětice 51, 76901 Třebětice
telefon: 573396961
e-mail: obec@trebetice.cz
www: http://www.trebetice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZAPLETAL Kamil Třebětice 51 starosta obce Třebětice 777 289 771 573 396 961 obec@trebetice.cz

Městský úřad Holešov - Odbor životního prostředí

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521400
e-mail: hana.vedrova@holesov.cz
www: https://www.holesov.cz/telefonni-seznam-meu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEDROVÁ Hana Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Vedoucí odboru životního prostředí 724 030 891 573 521 400 hana.vedrova@holesov.cz

Městský úřad Holešov - Vodoprávní oddělení

Masarykova 628, 769 01 Holešov
telefon: 573521405
e-mail: lucie.kanova@holesov.cz
www: https://www.holesov.cz/telefonni-seznam-meu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEDROVÁ Hana Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Vedoucí odboru životního prostředí 724 030 891 573 521 400 hana.vedrova@holesov.cz
KAŇOVÁ Lucie Ing. MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov referent vodoprávního úřadu 573 521 405 lucie.kanova@holesov.cz

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí

Vsetínská 1410, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 800850860
fax: 371102008
e-mail: info@cezdistribuce.cz,cez@cez.cz
www: http://www.cezdistribuce.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BENEŠ Daniel Ing., MBA ČEZ, a.s. Předseda představenstva

INNOGY, s. r. o. - pobočka Zlín

Vodní 4067, 760 01 Zlín
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.- centrální dispečink

Kojetínská 2833, 76711 Kroměříž
telefon: 573331271,607993244
e-mail: dispecink@vak-km.cz
www: http://www.vak-km.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEJSAL Ladislav Ing. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž ředitel VaK Kroměříž, a.s. 573 517 111 ladislav.lejsal@vak-km.cz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
telefon: 573517111,573517342
e-mail: vak.km@vak-km.cz
www: http://www.vak-km.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEJSAL Ladislav Ing. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž ředitel VaK Kroměříž, a.s. 573 517 111 ladislav.lejsal@vak-km.cz
CENTRÁLNÍ Dispečink Kojetínská 2833, 767 11 Kroměříž poruchy po pracovní době (15:00-7:00) 607 993 244 573 331 271 dispecink@vak-km.cz
HOLEŠOV Zákaznické centrum Za Cukrovarem 278, Holešov 769 01 poruchy v pracovní době (7:00-15:00) 573 502 834 informace@vak-km.cz
HÝBNER Igor Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž vedoucí provozu pitné vody

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
telefon: 573503711,602507964-dispečink
fax: 573331458
e-mail: suskm@suskm.cz
www: http://www.suskm.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÝ Vladimír Ing. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Jednatel společnosti 731 555 155 573 503 710 kuty@suskm.cz
TOMAN Jan Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž cestmistr 602 201 835 573 380 506 toman@suskm.cz
DISPEČINK Kroměřížska Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 602 507 964 573 503 715

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz