Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Hrubčice


Zobrazit:

ČHMÚ - pobočka Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421011
e-mail: pobocka.brno@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÁL Petr Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno 541 421 020 petr.janal@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

JSDHO Hrubčice

Hrubčice 10, 79821
e-mail: hasici.hrubcice@email.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SKULNÍK Michal Ing. 608 663 877
RICHTER Martin Bc. zástupce velitele JPO 723 525 192

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950 770 011
fax: 950 770 001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz, spisovna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Prostějov

Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov
telefon: 950 775 011
fax: 950 775 001
e-mail: reditel.pv@hzsol.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SOBEK Marek plk. Ing. HZS ÚO Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov ředitel HZS ÚO Prostějov 950 775 020 reditel.pv@olk.izscr.cz

Policie ČR - Obvodní oddělení Prostějov II

Janáčkova 3159/2, 79601 Prostějov
telefon: 974781701
e-mail: pv.oo.prostejov2.stsl@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-prostejov-ii.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANĚK Radim npor. Bc. Janáčkova 2, 796 01 Prostějov vedoucí obvodního oddělení 974 781 701 pv.oo.prostejov2.stsl@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Prostějov

Újezd 1658/12, 796 01 Prostějov
telefon: 974 781 299
e-mail: pv.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prostejov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ADAM Tomáš plk. Mgr. Újezd 12, 796 01 Prostějov ředitel 974 781 299 pv.uo.evidence@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974 761 229
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 epodatelna.policie@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, provoz Přerov

ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
telefon: 581 200 491-3, 581 277 512
e-mail: provozprerov@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAZÁNOVÁ Veronika DiS 9. května 3123/109, 750 02 Přerov vedoucí PM, provozu Přerov 725 002 112 581 203 505 mazanova@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: dispecink@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Prostějov

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
telefon: 582315111
fax: 582315611
e-mail: sekretariatSMN@smn.agel.cz
www: http://nemocniceprostejov.agel.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠEVČÍK Jiří MUDr. Mathonova 291/1, Prostějov 796 04 předseda představenstva 582 315 830 jiri.sevcik@smn.agel.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

ZZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov

Wolkerova 1559/8, 796 01 Prostějov
telefon: 582 310 557
e-mail: radomir.gurka@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/kontakty_uzemni_odbory.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GURKA Radomír MUDr. Wolkerova 1559/8, 796 01 Prostějov ředitel 950 775 654 radomir.gurka@zzsol.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

KHS - Územní pracoviště Prostějov

Šafaříkova 2907/49, 797 20 Prostějov
telefon: 582305776
e-mail: katerina.galdova@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/odbory-krajske-hygienicke-stanice-olomouckeho-kraje/odbor-hygieny-obecne-a-komunalni/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GALDOVÁ Kateřina Mgr., Ph.D. Šafaříkova 2907/49 797 20 Prostějov Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 582 305 776 katerina.galdova@khsolc.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585 719 111
fax: 585 719 245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

Krajská veterinární správa - Odd. vet. hygieny Prostějov

Za Kosteleckou 3902, 79601 Prostějov
telefon: 582345211
e-mail: insp.prostejov.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_PV

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALEČKOVÁ Zuzana MVDr. Za Kosteleckou 3902, 796 01 Prostějov vedoucí odd. veterinární hygieny Prostějov 602 365 523 z.maleckova.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
telefon: 585 700 730; 720 995 206 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZATLOUKAL Aleš MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc Ředitel sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 585 700 731 a.zatloukal.kvsm@svscr.cz

Obecní úřad Bedihošť

Prostějovská 13, 79821 Bedihošť
telefon: 582368528
e-mail: obecbedihost@volny.cz
www: http://www.bedihost.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZIPS Jiří Prostějovská 13, Bedihošť starosta obce 724 185 031 obecbedihost@volny.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.veselsky@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508405
e-mail: j.breskovcova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BREŠKOVCOVÁ Jana Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717 vedoucí oddělení (vodní hospodářství) 725 765 679 585 508 405 j.breskovcova@olkraj.cz

Statutární město Prostějov

T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
telefon: 582329111
e-mail: posta@prostejov.eu
www: http://www.prostejov.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JURA František Mgr. MM Prostějova, nám. T.G. M. 130/14, 79601 Prostějov primátor statutárního města Prostějova 582 329 125 frantisek.jura@prostejov.eu
ŠILHÁNEK Petr Ing. MM Prostějova, Školní 4, 79601 Prostějov pověřenec GDPR 737 263 415 582 329 126 petr.silhanek@prostejov.eu

Magistrát města Prostějov - Odbor životního prostředí

Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
telefon: 582329400
e-mail: Martina.Cetkovska@prostejov.eu
www: https://www.prostejov.eu/cs/obcan/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CETKOVSKÁ Martina Ing. MM Prostějova, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov Vedoucí odboru životního prostředí 724 185 026 582 329 400 martina.cetkovska@prostejov.eu

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

Hynaisova 10, 77911 Olomouc
telefon: 588488310
e-mail: mmol.ozp@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LOYKA Petr RNDr., CSc. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc vedoucí odboru 606 705 971 588 488 310 petr.loyka@olomouc.eu

Magistrát města Olomouc - Oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 34/10, 77911 Olomouc
telefon: 588488320
e-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OZP

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZVONÍČKOVÁ Hana Ing. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení 606 746 713 588 488 320 hana.zvonickova@olomouc.eu

Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
telefon: 581277411
fax: 581277403
e-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
www: http://www.kojetin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PTÁČEK Leoš Ing. Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín starosta 777 116 200 581 277 400 l.ptacek@radnice.kojetin.cz

Obec Oplocany

Oplocany 100, 751 01 Oplocany
telefon: 588002581/582
e-mail: ou@oplocany.cz
www: http://www.oplocany.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAKUNOVÁ Jana Oplocany 100, 751 01 Tovačov starostka obce 602 514 354 588 002 581 starosta@oplocany.cz

INNOGY, s. r. o. - pobočka Olomouc

tř. Svobody 615/25, 779 00 Olomouc
telefon: 800 113 355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA 800 113 355

INNOGY, s. r. o. - pobočka Přerov

Palackého 2820/27, 75002 Přerov
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=197

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 800850860-poruchy
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

Moravská vodárenská, a.s.

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 840 668 668,601 276 276 (havárie)
e-mail: zc@smv.cz
www: http://www.smv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTĚPÁNEK Jakub Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc vytýčení vodovodní sítě - region Olomouc 606 793 945 585 536 463 jakub.stepanek@smv.cz
KOVAČÍK Roman Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Náhradní zásobování pitnou vodou - Olomouc 585 536 230 roman.kovacik@smv.cz

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov
telefon: 582301011
e-mail: info@vakpv.cz
www: http://www.vakpv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŘEPKA Pavel Ing. Středomoravská vodárenská a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov ředitel Vak Prostějov a.s. 582 301 011 info@vakpv.cz

Správa silnic Olomouckého kraje - Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
telefon: 723 730 664
e-mail: sujih@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/stredisko-udrzby-jih

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZAVADIL Michal DiS. Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov vedoucí provozu 582 406 009 zavadil@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: 585170311
fax: 585311115
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz
ŠTĚPÁNEK David PhDr. Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc ředitel 585 170 318 stepanek@ssok.cz

COOP Jednota - Hrubčice

Hrubčice 38, 79821
telefon: 582368407
e-mail: leskovav@jednotaostroh.cz
www: http://www.jednotaostroh.cz