Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení města Hulín


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

ČHMÚ - pobočka Brno

Kroftova 43, 61667 Brno
telefon: 541421011
e-mail: pobocka.brno@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÁL Petr Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno 541 421 020 petr.janal@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 munster@chmi.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950670111
e-mail: dozorci@zlk.izscr.cz,epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@zlk.izscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@zlk.izscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@zlk.izscr.cz

JHZSP Pilana Hulín

Nádražní 804, 76824 Hulín
telefon: 604442555
e-mail: haderka@pilana.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠVÉBIŠ Karel JHZSP Pilana Hulín Velitel

JSDHO Záhlinice

Záhlinice 19, 76824 Hulín
telefon: 608751187
e-mail: tymurek@seznam.cz
www: http://www.sdhzahlinice.wbs.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FRGAL Jakub SDH Záhlinice Velitel Jakub.Frgal@seznam.cz

JSDHO Hulín

nám. Míru 113, 76824 Hulín
telefon: 573350322
www: http://cs-cz.facebook.com/sdhhulin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁBRANSKÝ Jaroslav SDH Hulín Velitel zabransky1@seznam.cz

HZS - stanice Holešov

Holešovská 1700, 769 01 Holešov
telefon: 950687111
e-mail: holesov@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VURBAL Milan npor. Mgr. Holešovská 1700, 769 01 Holešov Velitel stanice Holešov 777 458 324 950 687 250 milan.vurbal@zlk.izscr.cz

HZS - Územní odbor Kroměříž

Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž
telefon: 950685111
e-mail: frantisek.javurek@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-976311.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JAVŮREK František plk. Ing. Nerudova 450/9a, 767 01 Kroměříž Ředitel územního odboru HZS Kroměříž 950 685 100 frantisek.javurek@zlk.izscr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974661111
fax: 974661900
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Hulín

Družba 1198, 76824 Hulín
telefon: 974675741
fax: 974675748
e-mail: km.oop.hulin.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-hulin-834721.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRYŠKA Jaromír npor. Bc. Družba 1198, 768 24 Hulín Vedoucí obvodního oddělení Hulín 974 675 741 km.oop.hulin.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Kroměříž

Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž
telefon: 974675111
fax: 974675908
e-mail: km.uo.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-kromeriz-414683.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
IVÁNEK Tomáš plk. Mgr. Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž Ředitel územního odboru Kroměříž 974 675 111 km.uo.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

Tečovská 1109, 763 02 Zlín
telefon: 577102893
e-mail: provozzlin@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FOUKAL Jaroslav Ing. Povodí Moravy, s. p., Tečovská 1109, 763 02 Zlín vedoucí provozu Zlín 577 102 893 foukal@pmo.cz,provozzlin@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552716
fax: 572540808
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Ing. Martin Valouch

U Skláren 781, 755 01 , Vsetín
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALOUCH Martin Ing. U Skláren 781, Vsetín 755 01 správce toků 724 524 002 956 942 369 martin.valouch@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Březnická 5659, 760 01 Zlín
telefon: 956942311
e-mail: or942@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKOŠ Libor Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Ředitel oblastního ředitelství 739 531 550 956 942 301 libor.strakos@lesycr.cz
SZABO Dušan Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín specialista vodního hospodářství 606 097 964 956 942 355 dusan.szabo@lesycr.cz

Rybářství Hulín

Doubravice 271, 76824
telefon: 573350706
e-mail: rybarstvi.palka@tiscali.cz
www: http://www.rybarstvihulin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁLKA Antonín Ing. Rybářství Hulín Majitel 73350706 rybarstvi.palka@tiscali.cz

Rybářství Přerov

gen. Štefánika 5, 75002 Přerov
telefon: 581202873
fax: 581202480
e-mail: rybar.as@quick.cz,rybar.as@tiscali.cz
www: https://www.rybarstviprerov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RYŠÁNEK Václav Ing. Rybářství Přerov, gen. Štefánika 5, Přerov Předseda valné hromady 581 202 873

MRS MO Kroměříž [46-32]

Kojetínská 1180/19, 76701 Kroměříž
telefon: 571891431
e-mail: rybari.km@seznam.cz
www: http://www.mrsmokromeriz.estranky.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOVÁŘ Petr MRS MO Kroměříž předseda
HRABEC Vlastimil MRS MO Kroměříž hospodář

ZZS - oblast Kroměříž

Havlíčkova 3549/73, 76701 Kroměříž
telefon: 573503501
fax: 573342043
e-mail: marek.obrtel@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OBRTEL Marek MUDr. Havlíčkova 3549/73, 767 01 Kroměříž Vedoucí lékař 573 503 501 marek.obrtel@zzszk.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 76001 Zlín
telefon: 577056935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
HLUŠTÍKOVÁ Jana Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Asistentka ředitele 577 056 935 jana.hlustikova@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111,731 405 100(havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://cizp.cz/OI-Brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577121359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POSTOLKA Tomáš Mgr. ČIŽP Brno - pobočka Zlín, tř Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín inspektor odd. ochrany vod 577 121 359 tomas.postolka@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577006737
fax: 577006746
e-mail: podatelna@khszlin.cz,khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577009641,720995201-krizova_linka
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAHDALÍK František MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Ředitel KVS pro Zlínský kraj 577 009 633 f.mahdalik.kvsz@svscr.cz
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - pracoviště Kroměříž

Kojetínská 1347/86, 767 01 Kroměříž
telefon: 573339453
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz

Městský úřad Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž
telefon: 573321111
fax: 573331481
e-mail: podatelna@mesto-kromeriz.cz
www: http://www.mesto-kromeriz.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NĚMEC Jaroslav Mgr. Město Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž starosta 573 321 151 jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz

Městský úřad Kroměříž - Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 534, 76701 Kroměříž
telefon: 573321326
e-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz
www: http://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VODÁK Petr Ing. MěÚ Kroměříž,Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Vedoucí odboru životního prostředí 573 321 326 petr.vodak@mesto-kromeriz.cz

Obecní úřad Pravčice

Pravčice 46, 76824 Pravčice
telefon: 573350527,602685833
e-mail: obecpravcice@seznam.cz,obecpravcice@quick.cz
www: http://www.pravcice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GAHUROVÁ Šárka starostka Pravčic 602 685 833 573 350 527 obecpravcice@seznam.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení vodního hospodářství

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043357
e-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁPECOVÁ Dana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Vedoucí oddělení vodního hospodářství 577 043 357 dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Obecní úřad Třebětice

Třebětice 51, 76901 Třebětice
telefon: 573396961
e-mail: obec@trebetice.cz
www: http://www.trebetice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRATIL Čestmír OÚ Třebětice, Třebětice 51 starosta 734 576 799 573 396 961 obec@trebetice.cz

Městský úřad Kroměříž - Odbor ŽP - Oddělení ochrany vod a prostředí

Husovo náměstí 534, 76701 Kroměříž
telefon: 573321326
e-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz
www: https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ANČINCOVÁ Tereza Mgr. Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž referent (ochrana vod) 573 321 338 tereza.ancincova@mesto-kromeriz.cz

Zlínský kraj - Odbor stavebního řádu a životního prostředí

tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín
telefon: 577043450
e-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/default.aspx?odb=103

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MIKLOVÁ Alena Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Zástupce vedoucího odboru 577 043 450 alena.miklova@kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTÁBL Milan Ing., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitel KÚ 577 043 200 milan.stabl@kr-zlinsky.cz
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@kr-zlinsky.cz

Město Otrokovice

nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice
telefon: 577680111
fax: 577933369
e-mail: radnice@muotrokovice.cz
www: http://www.otrokovice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TURČÍN Jiří Mgr. nám. 3.května 1340, MěÚ Otrokovice ved.KST 725 122 550 577 680 120 turcin@muotrokovice.cz

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577043350
e-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz
www: https://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=18921

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁČEROVÁ Jana Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství 731 555 274 577 043 350 jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Obecní úřad Ludslavice

31, 76852
telefon: 603548273
e-mail: ou@ludslavice.cz
www: http://www.ludslavice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ADAMÍK Vojtěch OÚ Ludslavice, Ludslavice 31 603 548 273 ou@ludslavice.cz

Obecní úřad Tlumačov

Nádražní 440, 76362 Tlumačov
telefon: 577444212
e-mail: epodatelna@tlumacov.cz
www: http://www.tlumacov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORKA Petr Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, Tlumačov starosta obce 607 647 696 starosta@tlumacov.cz

ČEZ a.s. Valašské Meziříčí

Vsetínská 1410, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 800850860
fax: 371102008
e-mail: info@cezdistribuce.cz,cez@cez.cz
www: http://www.cezdistribuce.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BENEŠ Daniel Ing., MBA ČEZ, a.s. Předseda představenstva

INNOGY - Zlín

Vodní 4067, 760 01 Zlín
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
telefon: 573517111,573517342
e-mail: vak.km@vak-km.cz
www: http://www.vak-km.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEJSAL Ladislav Ing. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž ředitel VaK Kroměříž, a.s. 573 517 111
SEDLÁŘ Eduard Kojetínská 3666/64, 769 01 Kroměříž Vedoucí provozu pitné vody VaK, a. s. eduard.sedlar@vak-km.cz
HOLEŠOV Zákaznické centrum Za Cukrovarem 278, Holešov 769 01 poruchy v pracovní době (7:00-15:00) 573 502 834 informace@vak-km.cz
CENTRÁLNÍ Dispečink Kojetínská 2833, 767 11 Kroměříž poruchy po pracovní době (15:00-7:00) 607 993 244 573 331 271 dispecink@vak-km.cz

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.- centrální dispečink

Kojetínská 2833, 76711 Kroměříž
telefon: 573331271,607993244
e-mail: dispecink@vak-km.cz
www: http://www.vak-km.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LEJSAL Ladislav Ing. Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž ředitel VaK Kroměříž, a.s. 573 517 111

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
telefon: 573503711,602507964-dispečink
fax: 573331458
e-mail: suskm@suskm.cz
www: http://www.suskm.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRANÍK Emil Ing. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Jednatel společnosti 602 704 473 573 503 710 vranik@suskm.cz
HORÁK Eduard Ing. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž cestmistr 602 590 032 573 503 745 horak@suskm.cz
DISPEČINK Kroměřížska Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 602 507 964 573 331 457

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz

Českomoravský štěrk, a.s.

Mokrá 359, 66404 Mokrá
telefon: 544 122 111
fax: 544122571
e-mail: cmsterk@cmsterk.cz
www: http://www.cmsterk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BARDOUN Petr Českomoravský štěrk, a.s. Vedoucí provozovny Hulín 602 342 017 573 500 216 petr.bardoun@cmsterk.cz