Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení města Ivanovice na Hané


Zobrazit:

ČHMÚ - pobočka Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 011
e-mail: pobocka.brno@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÁL Petr Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno 541 421 020 petr.janal@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

JSDHO Chvalkovice na Hané

Ivanovice na Hané 156,
telefon: 737728950
www: http://www.sdhchvalkovicenahane.estranky.cz/

JSDHO Ivanovice na Hané

Husova 36, 68323 Ivanovice na Hané
telefon: 777071439
e-mail: patloka@hasici-ivanovice.cz
www: http://www.hasiciivanovicenahane.websnadno.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HANÁK Jiří Husova 36, 683 23 Ivanovice na Hané velitel SDH Ivanovice na Hané 777 071 439 jiri_hanak@seznam.cz

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno
telefon: 950 630 110, 950 630 111 (spojovatel)
fax: 950 630 207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@firebrno.cz
RICHTR Mojmír Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno náměstek ředitele pro IZS a oper. říz. 724 122 049 950 630 103 mojmir.richtr@firebrno.cz

HZS - Územní odbor Vyškov

Hasičská 425/2, 68201 Vyškov
telefon: 950641102
e-mail: reditel.vy@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-vyskov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOVÁŘ Václav Ing. Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov ředitel územního odboru 950 641 102 vaclav.kovar@firebrno.cz

HZS - požární stanice Vyškov

Hasičská 425/2, 68201 Vyškov
telefon: 950641116
e-mail: velitel.vy@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-vyskov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLÁČEK Petr mjr. Ing. Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov velitel požární stanice 724 162 287 950 641 116 petr.polacek@firebrno.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 687/24, 611 32 Brno
telefon: 974 621 111, 974 621 230
fax: 974 622 564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Vyškov

Brněnská 7, 68201 Vyškov
telefon: 974639455
fax: 974639701
e-mail: vy.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-vyskov-13951.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČEK Petr plk.Ing.Bc. Brněnská 7a, 682 01 Vyškov vedoucí územ. odboru Vyškov, Policie ČR 974 639 455 vy.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Vyškov

Brněnská 7, 68201 Vyškov
telefon: 974639455,974639454,974639459
fax: 974639711
e-mail: vy.oop.vyskov.sekret@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-vyskov-429181.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRÁVNÍČEK David npor. Mgr. Brněnská 7a, 682 01 Vyškov Vedoucí obvodního oddělení Vyškov 974 639 455 vy.oop.vyskov.sekret@pcr.cz

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Víta Nejedlého , 68201 Vyškov
telefon: 973451842
e-mail: tajemnik@vojujezd-brezina.cz
www: http://www.vojujezd-brezina.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SMOLKA Roman pplk. Ing. Přednosta 725 703 627 973 451 841 prednosta@vojujezd-brezina.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541 211 737
e-mail: dispecink@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., odbor vodního hospodářství

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
telefon: 956999228
e-mail: tomas.hofmeister@lesycr.cz
www: https://reditelstvi.lesycr.cz/odbor-vodniho-hospodarstvi_1/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOFMEISTER Tomáš Ing. Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové vedoucí odboru vodního hospodářství 956 999 228 tomas.hofmeister@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ředitelství

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
telefon: 956999111
fax: 495262391
e-mail: lesycr@lesycr.cz
www: https://reditelstvi.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GRODA Jiří Ing. Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové generální ředitel 956 999 281 jiri.groda@lesycr.cz
HOFMEISTER Tomáš Ing. Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové vedoucí odboru vodního hospodářství 956 999 228 tomas.hofmeister@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., OŘ jižní Morava

Březnická 5659, 760 01 Zlín
telefon: 956 942 311
e-mail: or942@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STRAKOŠ Libor Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Ředitel oblastního ředitelství 739 531 550 956 942 301 libor.strakos@lesycr.cz
SZABO Dušan Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín specialista vodního hospodářství 606 097 964 956 942 355 dusan.szabo@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., příslušný správce vodních toků Rajon 207 - Ing. Milan Večeřa

Březnická 5659, 760 01 Zlín
telefon: 956942370
e-mail: milan.vecera@lesycr.cz
www: https://orjiznimorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČEŘA Milan Ing. Březnická 5659, 760 01 Zlín Správce vodních toků 607 526 334 956 942 370 milan.vecera@lesycr.cz

MRS MO Vyškov [46-84]

Revoluční 160/24, 68201 Vyškov
e-mail: mrs.vyskov@seznam.cz
www: http://www.mrsvyskov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BÁREK Petr MRS MO Vyškov hospodář
KOTÍK Radoslav Revoluční 24, 682 01 Vyškov předseda spolku mrs.vyskov@seznam.cz

ZZS Jihomoravského kraje - Územní oddělení Vyškov

Purkyňova 36, 68201 Vyškov
telefon: 545113111,545113102
e-mail: bucek.pavel@zzsjmk.cz
www: https://www.zzsjmk.cz/vyjezdove-zakladny/vyskov

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUČEK Pavel MUDr. Purkyňova 36, Vyškov vedoucí lékař ÚO bucek.pavel@zzsjmk.cz

Nemocnice Vyškov

Purkyňova 36, 68201 Vyškov
telefon: 517315111
fax: 517315118
www: http://www.nemvy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORÁK Zdeněk JUDr., MBA Nemocnice Vyškov Ředitel 517 315 100 horak@nemvy.cz

Zdravotní středisko Ivanovice na Hané

Mlýnská 367, 68323 Ivanovice na Hané
telefon: 517363276/7

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTEVKOVÁ Hana MUDr. Mlýnská 4/367, 683 23 Ivanovice na Hané praktický lékař 517 363 276
DEUTSCH Petr MUDr. Mlýnská 33/801, 683 23 Ivanovice na Hané 517 363 277

Oblastní spolek ČČK Vyškov

Lípová 364/2, 68201 Vyškov
telefon: 517348606
fax: 517348606
e-mail: vyskov@cervenykriz.eu
www: http://cerveny-kriz.ivyskov.cz/kontakt/

Domov u zámku, z.s.

Chvalkovice na Hané 1, 68323
telefon: 513034553
e-mail: mackova@domovuzamku.cz
www: http://www.domovuzamku.cz/

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
telefon: 545 113 111, 545 113 102
fax: 545 113 104
e-mail: info@zzsjmk.cz
www: http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALBRECHTOVÁ Hana MUDr. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno ředitelka ZZS JMK 545 113 101 albrechtovah@zzsjmk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno odborný rada - inspektor 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

KHS JMK - pracoviště Vyškov

Masarykovo nám. 16, 68201 Vyškov
telefon: 516777511
fax: 516777512
e-mail: eva.zouharova@khsbrno.cz
www: https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11580

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘÍŽOVÁ Danuše RNDr. Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov vedoucí odd. obecné a komunální hygieny (Blans 516 777 521 danuse.krizova@khsbrno.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545 113 091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. Kabátníkova 221/10, 602 00 Brno ředitel KHS 541 126 452 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. Kabátníkova 221/10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

Oddělení veterinární hygieny Vyškov

Palánek 250/1, 68201 Vyškov
telefon: 517 350 922
e-mail: j.kozakova.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=B_ODHYG_VY

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOZÁKOVÁ Jana MVDr., Ph.D. Palánek 250/1, Brňany, Vyškov, 68201 vedoucí oddělení veterin. hygieny Vyškov 517 350 922 j.kozakova.kvsb@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541 594 472, 720 995 213 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEMERÁD Zbyněk MVDr. Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 Ústřední ředitel 227 010 142 z.semerad@svscr.cz

Městský úřad Vyškov

Masarykovo náměstí 108/1 Vyškov-Město , 68201 Vyškov
telefon: 517301111
e-mail: posta@meuvyskov.cz
www: http://www.vyskov-mesto.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JURKA Karel MěÚ Vyškov starosta města Vyškov 723 407 222 517 301 199 k.jurka@meuvyskov.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111
e-mail: posta@jmk.cz
www: https://www.jmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
GROLICH Jan Mgr. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje 541 651 501 grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz

Město Ivanovice na Hané

nám. Palackého 796, 68323 Ivanovice na Hané
telefon: 517363251
e-mail: mesto@ivanovicenahane.cz
www: http://www.ivanovicenahane.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DROBÍLEK Vlastislav Ing. Město Ivanovice na Hané starosta 724 211 359 517 363 203 vlastislav.drobilek@ivanovicenahane.cz

MŠ Ivanovice na Hané

Mlýnská 366, 68323 Ivanovice na Hané
telefon: 517363360
e-mail: skolka.ivanovice@infos.czodeslatpoptávku

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SVOBODNÍKOVÁ Marcela Mlýnská 366, 683 23 Vyškov ředitelka 517 363 360 skolka.ivanovice@infos.cz

Základní škola Ivanovice na Hané

Tyršova 218, 68323
telefon: 732266031
e-mail: posta@zs.ivanovicenahane.cz
www: https://zsivanovicenahane.edupage.org/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JUDAS Lubomír Mgr. ředitel ZŠ Ivanovice na Hané 517 363 327 reditel@zs.ivanovicenahane.cz

GasNet, s.r.o. - Brno

Plynárenská 499, 65702 Brno
telefon: 800113355
e-mail: info@gasnet.cz
www: https://www.gasnet.cz/cs/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GASNET, S.R.O. Brno Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 800 113 355

E.ON Distribuce, a.s.

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800 773 322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 68201 Vyškov
telefon: 517324930,800137239
e-mail: info@vakvyskov.cz
www: http://www.vakvyskov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FORMÁNEK Miroslav Vedoucí střediska 05 Vyškov 517 324 950 formanek@vakvyskov.cz
PIŇOS Jiří Ing. Brněnská 410/13, Vyškov Ředitel 720 020 781 517 324 934 pinos@vakvyskov.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547 120 311
e-mail: stred@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-stred/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VYBÍRAL Vojtěch Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno vedoucí oblasti 547 120 400 vojtech.vybiral@susjmk.cz
DOLEŽAL Václav Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno vedoucí provozního úseku 547 120 410 vaclav.dolezal@susjmk.cz

Cestmistrovství Vyškov

Křečkovská 241/17, 68201 Vyškov
telefon: 547120474
e-mail: pavel.dvorak@susjmk.cz
www: http://www.susjmk.cz/index.php?a=cat.12

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DVOŘÁK Pavel Křečkovská 241/17, 682 01, Vyškov Vedoucí cestmistrovství Vyškov 547 120 474 pavel.dvorak@susjmk.cz

TJ Sokol Ivanovice na Hané

Tyršova 220, 68323 Ivanovice na Hané
telefon: 737383626,734302906
e-mail: sokol.ivanovice@centrum.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘOVÁ Andrea Tyršova 220, 683 23 Ivanovice na Hané správcová 737 383 626 sokol.ivanovice@centrum.cz