Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Jankov


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Praha

Na Šabatce 17, 143 06 Praha
telefon: 244032503
fax: 244032500
e-mail: ilona.zuskova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-praha/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZUSKOVÁ Ilona Mgr. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 244 032 503 ilona.zuskova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

Na Šabatce 17, 143 06 Praha
telefon: 244032537
fax: 244032500
e-mail: tomas.fryc@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-praha/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FRYČ Tomáš Ing. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany vedoucí oddělění hydrologie 244 032 537 tomas.fryc@chmi.cz

ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

Na Šabatce 17, 143 06
telefon: 244 032 211
fax: 244 032 230
e-mail: meteok.okpr@chmi.cz
www: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-praha/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KURKA Daniel Ing. ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany ředitel pobočky Praha 244 032 550 daniel.kurka@chmi.cz

SDH Jankov

Na Náměstí 14, 25703 Jankov
telefon: 728746499

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEROUTKA Pavel OÚ Jankov, Na náměstí 14, 257 03 Jankov zaměstnanec obce, člen SDH Jankov z.s.

HZS - stanice Benešov

Pod Lihovarem 2152, 25601 Benešov
telefon: 950891011
e-mail: ps.benesov@sck.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-uzemni-odbor-benesov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNOVSKÝ Jiří Mgr. Hasičský záchranný sbor PS Benešov velitel stanice HZS Benešov 724 179 856 950 891 182 jiri.cernovsky@sck.izscr.cz

HZS - územní odbor Benešov

Pod Lihovarem 2152, 25601 Benešov
telefon: 950891011
e-mail: ps.benesov@sck.izscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-uzemni-odbor-benesov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNOVSKÝ Jiří Mgr. Hasičský záchranný sbor PS Benešov velitel stanice HZS Benešov 724 179 856 950 891 182 jiri.cernovsky@sck.izscr.cz
SVOBODA Radek mjr. Mgr. Pod Lihovarem 2152, 25601 Benešov Vedoucí Pracoviště prevence, ochrany obyvatelst 950 891 154 radek.svoboda@sck.izscr.cz
VRATISLAVSKÝ David plk. Ing. Školní 70, 261 05 Příbram ředitel územního odboru HZS Benešov 950 891 020

HZS Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
telefon: 950870011,950870021
fax: 950870001
e-mail: stc.podatelna@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SVATOŠ Miloslav brig. gen. Ing. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno ředitel HZS kraje 950 870 021 miloslav.svatos@sck.izscr.cz

SDH Odlochovice

Jankov 35, 25703
telefon: 724313228

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOCOUREK ML. Josef člen SDH Odlochovice z.s., člen JPOV koco.josef@seznam.cz

PČR - Obvodní oddělení Votice

Riegrova 378, 25901 Votice
telefon: 974871760
fax: 974870749
e-mail: bn.oo.votice@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/oop-votice-696716.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRATOCHVÍL Petr npor. Bc. Riegrova 378, 259 01 Votice vedoucí obvodního oddělení 735 785 560 974 871 760 bn.oo.votice@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Na Baních 1535, 156 00
telefon: 974861229
fax: 974861465
e-mail: krps.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-935695.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUČERA Václav brig. gen. JUDr., PhD., MBA Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Ředitel kraj. ř. policie Středočeského kraje 974 861 229 krps.podatelna@pcr.cz

Policie ČR - územní odbor Benešov

Čechova 1996, 25601 Benešov
telefon: 974871216
e-mail: krps.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-benesov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVRÁNEK Pavel plk. Ing. Mgr. PČR, vedoucí územního odboru Benešov 974 871 216 krps.podatelna@pcr.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink Praha

Holečkova 3178/8, 150 00
telefon: 257329425,724067719
e-mail: dispecink@pvl.cz
www: https://www.pvl.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BŘEZINA Karel Ing. Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 vedoucí centrálního vodohosp. dispečinku 724 602 947 221 401 495 karel.brezina@pvl.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - Závod Dolní Vltava

Grafická 429/36, 150 21
telefon: 257099111
fax: 257313522
e-mail: pvl@pvl.cz
www: https://www.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FRIEDEL Jiří Ing. Grafická 429/36, 150 21 Praha 5 ředitel závodu Dolní Vltava 257 099 200 jiri.friedel@pvl.cz
KOTELENSKÁ Jitka Ing. Grafická 429/36, 15021 Praha 5 havarijní technik, závod Dolní Vltava 722 457 895 257 099 218 jitka.kotelenska@pvl.cz

Povodí Vltavy, státní podnik - úsekový technik Ing. Lucie Marušáková

Hulice ,
telefon: 724373347
e-mail: lucie.marusakova@pvl.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČEK Jaroslav Ing. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 úsekový technik Sázava III, PS 7 (Želivka a S 721 966 735 724 373 347 jaroslav.sedlacek@pvl.cz,jaroush90@seznam.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Vltavy

Tyršova 1902, 256 01 Benešov
telefon: 956 954 111
fax: 317 705 619
e-mail: st954@lesycr.cz
www: https://stvltava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLÁČEK Martin Ing. ST povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov vedoucí správy toků 724 475 609 956 954 201 martin.polacek1@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. - Příslušný správce vodních toků Petr Schwarz

Tyršova 1902, 25601 Benešov
telefon: 725129956
e-mail: petr.schwarz@lesycr.cz
www: https://stvltava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SCHWARZ Petr DiS. Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic úsekový technik, správce toků 725 129 956 956 944 359 petr.schwarz@lesycr.cz

Líšno a.s., Benešov

Karlova 88, 25703 Jankov
telefon: 317724531
e-mail: info@lisno.cz
www: http://www.lisno.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LÍŠNO A.S., Benešov 317 724 531 info@lisno.cz

ZZS Středočeského kraje, p.o.

Vančurova 1544, 272 01 Kladno
telefon: 312256601
e-mail: sekretariat@zachranka.cz
www: https://www.zachranka.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUSÝ Pavel MUDr. Vančurova 1544, 272 01 Kladno ředitel 312 256 638 pavel.rusy@zachranka.cz
SEDLÁČEK Jan MUDr. Vančurova 1544, 272 01 Kladno lékařský náměstek 312 256 604 jan.sedlacek@zachranka.cz

ZZS Středočeského kraje, p.o. - oblastní středisko Benešov

Máchova 400, 25601 Benešov
telefon: 312256601
e-mail: sekretariat@zachranka.cz
www: https://www.zachranka.cz/?utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-458973

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE oblastní středisko Benešov 312 256 601 sekretariat@zachranka.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. - nemocnice Středočeského kraje

Máchova 400, 25601 Benešov
telefon: 317756111,317756351
fax: 317727821
e-mail: sekretariat@hospital-bn.cz
www: https://www.hospital-bn.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MRVA Roman MUDr. Máchova 400, 256 01 Benešov ředitel nemocnice 317 756 351 roman.mrva@hospital-bn.cz

ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha - oddělení ochrany vod

Wolkerova 40/11, 160 00
telefon: 233066111;731682742-hlaseni-havarii
e-mail: ph.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty-cizp/oblastni-inspektorat-cizp-praha

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NÁSE Robin Ing. Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 vedoucí odd. ochrany vod 233 066 200 robin.nase@cizp.cz
SCHIEROVÁ Lenka Ing. Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 odborný rada - inspektor 233 066 203 lenka.schierova@cizp.cz

ČIŽP - oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha
telefon: 233066111;731682742-hlaseni-havarii
e-mail: ph.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Praha

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BOBČÍKOVÁ Martina Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 referentka 233 066 101 martina.bobcikovacizp.cz
MIEGL Josef Ing. Wolkerova 40/11,160 00 Praha 6 ředitel oblastního inspektorátu 233 066 500 josef.miegl@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Dittrichova 329/17, 120 00 Praha
telefon: 234118111/234118242
fax: 224916561
e-mail: e-podatelna@khsstc.cz
www: https://khsstc.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VODNÝ Tomáš Mgr. Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 ředitel KHS 211 154 601 tomas.vodny@khsstc.cz,info@khsstc.cz
KLEMENTOVÁ Iveta Ing. Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, Praha 2 krizový manažer 725 075 175 234 118 222 iveta.klementova@khsstc.cz

KHS - územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 25655 Benešov
telefon: 310014400
e-mail: Khs-BN@khsstc.cz
www: https://khsstc.cz/benesov/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MATOUŠKOVÁ Marie Mgr. KHS Středočeského kraje, ÚP Benešov vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 310 014 403 marie.matouskova@khsstc.cz

Krajská veterinární správa - inspektorát Benešov

Černoleská 1929, 25638 Benešov
telefon: 317723011
fax: 317723072
e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-stredocesky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BŘEZINOVÁ Eva MVDr. Černoleská 1929, 25638, Benešov 317 723 011 e.brezinova.kvss@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

Černoleská 1929, 256 01 Benešov
telefon: 317742033,720995204-krizova-linka
e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/kvs-svs-pro-stredocesky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VRANÝ Otto MVDr. Černoleská 1929, 256 01 Benešov Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj 317 742 045 o.vrany.kvss@svscr.cz
NOVÁK Čestmír MVDr. Víta Nejedlého 797, 293 06 Kosmonosy ředitel odb. veter. hyg. a ochr. veř. zdraví 1 326 724 655 c.novak.kvss@svscr.cz
CÍSAŘ Zdeněk MVDr. Černoleská 1929, 256 01 Benešov ředitel odb. veter. hyg. a ochr. veř. zdraví 2 317 742 033 z.cisar.kvss@svscr.cz

Městský úřad Votice - Odbor územního plánování a životního prostředí

Komenského náměstí 700, 25917 Votice
telefon: 317830130
e-mail: zdenek.poula@votice.cz
www: http://www.mesto-votice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POULA Zdeněk Ing. Městský úřad Votice vedoucí odboru 317 830 130 zdenek.poula@votice.cz
BRABENCOVÁ Aneta Ing. MěÚ Votice referent 317 830 159 aneta.brabencova@votice.cz
PRÁŠEK Jiří Ing. Městský úřad Votice 317 830 131 jiri.prasek@votice.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 81/11, 150 21
telefon: 257280111
fax: 257280203
e-mail: podatelna@kr-s.cz
www: https://stredoceskykraj.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PECKOVÁ Petra Mgr. Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 hejtmanka 257 280 227 peckova@kr-s.cz
LOUŠKA Jan Mgr. KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 ředitel krajského úřadu 257 280 495 louska@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 81/11, 150 21 Praha
telefon: 257280396
e-mail: jandurova@kr-s.cz
www: https://stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/organizacni-struktura

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANDUROVÁ Simona Ing. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Ved. odboru ŽP a zemědělství 601 569 901 257 280 396 jandurova@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje - Oddělení vodního hospodářství

Zborovská 81/11, 150 21 Praha
telefon: 257280562
e-mail: buresovamar@kr-s.cz
www: https://stredoceskykraj.cz/web/zivotni-prostredi/voda-kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BUREŠOVÁ Marcela Dr.Ing., MPA Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Vedoucí oddělení vodního hospodářství 725 997 836 257 280 562 buresovamar@kr-s.cz

Město Votice

Komenského náměstí 700, 25917 Postupice
telefon: 317830111
e-mail: podatelna@votice.cz
www: http://www.mesto-votice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SLAVÍK Jiří Komenského nám. 700, 259 17 Votice místostarosta 317 830 143 jiri.slavik@votice.cz
MALÁ Iva Ing. Komenského nám. 700, 259 01 Votice starosta 725 534 845 317 830 140 iva.mala@votice.cz

Obec Popovice

Popovice 78, 25702 Popovice
telefon: 608350950,317796619
e-mail: popovice@chopos.cz
www: https://www.chopos.cz/titulni-strana-popovice.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁV František Popovice 78, 257 02 Popovice starosta 608 350 950 317 796 619

Obec Postupice

Školní 154, 25701 Postupice
telefon: 317796220
e-mail: postupice@chopos.cz
www: http://www.obecpostupice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STERNBERG Jiří Ing. Školní 154, 257 01 Postupice starosta 603 819 651

OÚ Zašová

Zašová 36, 75651 Zašová
telefon: 571634041
e-mail: podatelna@zasova.cz
www: http://www.zasova.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUBRICKÝ Jiljí Obec Zašová, Zašová 36 starosta obce 725 490 350 571 634 015 starosta@zasova.cz

Městys Neustupov

Neustupov 94, 25786 Neustupov
telefon: 317814689
e-mail: mestys@neustupov.cz
www: http://www.neustupov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Vrtiška Tomáš DiS. Neustupov 94, 257 86 Miličín- Neustupov starosta 603573712 mestys@neustupov.cz

Obec Zvěstov

Zvěstov 113, 25706
telefon: 317833227
e-mail: obec@zvestov.cz
www: http://www.zvestov.cz/urad/kontakt.php

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Babický Karel obec Zvěstov starosta 724192142 starosta@zvestov.cz

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

VHS Benešov, s.r.o.

Černoleská 1600, 25613 Benešov
telefon: 840205206,321389190
e-mail: info@vhs-sro.cz
www: https://www.vhsbenesov.cz/cs/kontakt.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZACHOVÁ Marcela Ing. VHS Benešov s.r.o. Generální ředitelka VHS Benešov s.r.o. 724 431 928 zachova@vhs-sro.cz
KAVKA Pavel PhDr. Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy člen představenstva VHS Benešov, s.r.o.

KSÚS Středočeského kraje - oblast Benešov

Křižíkova 1351, 256 18 Benešov
telefon: 602945571
e-mail: dispecink.benesov@ksus.cz
www: https://www.ksus.cz/kontakty/benesov

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRZOŇ Jiří KSÚS Benešov, Křižíkova 1351, 256 18 Benešov vedoucí ředitel oblasti Benešov 601 571 016 jiri.brzon@ksus.cz

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha
telefon: 702265035
e-mail: podatelna@ksus.cz
www: http://www.ksus.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERMÁK Aleš Ing., Ph.D., MBA Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ředitel KSÚS Středočeského kraje 702 021 917 ales.cermak@ksus.cz

Smíšené zboží

Na náměstí 30, 25703 Jankov
telefon: 721749560

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Houdková Věra Na Náměstí 30, 257 03 Jankov 721749560