Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Jestřabí


Zobrazit:

ČHMÚ - pobočka Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 011
e-mail: pobocka.brno@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JANÁL Petr Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno 541 421 020 petr.janal@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541 421 072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

HZS - stanice Valašské Klobouky

Brumovská 710, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 950671111
fax: 950671333
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÁŇA Marek Ing. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje komisař - velitel stanice 778 486 198 950 671 250 marek.kana@zlk.izscr.cz

HZS Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: dozorci@zlk.izscr.cz, epodatelna@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-zlin-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUŠAR Vít plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje 950 670 100 vit.rusar@zlk.izscr.cz
SIKMUNDOVÁ Dagmar plk. Mgr. Přílucká 213, 760 01 Zlín Ředitelka kanceláře ředitele HZS ZK 950 670 110 dagmar.sikmundova@zlk.izscr.cz
DEKRET Pavel plk. Ing. Přílucká 213, 760 01 Zlín Náměstek ředitele HZS kraje - úsek IZS 950 670 200 pavel.dekret@zlk.izscr.cz

HZS - Územní odbor Zlín

Přílucká 213, 760 01 Zlín
telefon: 950 670 111
e-mail: dozorci@zlk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-kontakty-uo-zlin.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOŇAŘÍK Pavel Ing. ÚO HZS Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín ředitel ÚO Zlín 950 670 600 pavel.konarik@zlk.izscr.cz

Policie ČR - Územní odbor Zlín

nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
telefon: 974 666 535
fax: 974 666 900
e-mail: zl.uo.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-zlin-92080.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
INDRA Tomáš plk. Mgr. ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín ředitel územního odboru 974 666 535 zl.uo.podatelna@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
telefon: 974 661 111
e-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/kontakty-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi-policie-zlinskeho-kraje.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TKADLEČEK Jaromír plk. JUDr., MBA Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Ředitel krajského ředitelství 974 661 220 krpz.kr.sekretariat@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Valašské Klobouky

Cyrilometodějská 295, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 974666771
fax: 974666778
e-mail: zl.oop.valklobouky.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uo-zlin-obvodni-oddeleni-valasske-klobouky-obvodni-oddeleni-valasske-klobouky.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANĚK Jaroslav Mgr. OO Policie ČR, Cyrilometodějská 295, 766 01 Valašské Klobouky Vedoucí OO PČR 778 008 332 974 666 771 zl.oop.valklobouky.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541 211 737
e-mail: dispecink@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
telefon: 572552571
e-mail: provozhradiste@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHÁČEK Tomáš DiS. Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Vedoucí provozu Uherské Hradiště 571 425 225 provozhradiste@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 552 716
e-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CENEK Pavel Ing. PMO, Moravsní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště ředitel závodu Střední Morava 572 552 716 sekretariatzsm@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11, 60200 Brno
telefon: 541637111
fax: 541211403
e-mail: info@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GARGULÁK Václav MVDr. Dřevařská 11, 602 00 Brno generální ředitel Povodí Moravy, s.p. 541 637 201 sekretariatgr@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Luhačovice

Uherskobrodská 81, 76326 Luhačovice
telefon: 725132833
www: https://stmorava.lesycr.cz/kontakty-a-pusobnost/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠÍKOVÁ Dagmar Ing. Lesy ČR, s.p., Jezuitská 13, 602 00 Brno technik vodního hospodářství, vedoucí pracovi 725 132 833 956 957 261 dagmar.vasikova@lesycr.cz

Lesy ČR - Správce VT na území obce Jestřabí, Rokytnice

Uherskobrodská 81, 76326 Luhačovice
telefon: 956957123,724523982
e-mail: Petr.Mazurek@lesycr.cz
www: http://www.lesycr.cz/ost57/Stranky/Default.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Mazůrek Petr Mgr., DiS Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy Vsetín,U Skláren 781, 755 01 Vsetín Správce toků 724523982 956957212 petr.mazurek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
telefon: 577 551 111
e-mail: bnzlin@bnzlin.cz
www: http://www.kntb.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HRDÝ Jan Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín předseda představenstva 577 552 109 jan.hrdy@bnzlin.cz
GUŘAN Marcel MUDr., Ph.D. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín oblast léčebné a ošetřovatelské péče 577 552 201 marcel.guran@bnzlin.cz

ZZS Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
telefon: 577 056 935
e-mail: sekretariat@zzszk.cz
www: http://www.zzszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VALENTA Josef JUDr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín Ředitel ZZS Zlínského kraje 577 056 923 josef.valenta@zzszk.cz
MANA Štěpán Mgr. Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín referent pracoviště krizové připravenosti 577 056 929 stepan.mana@zzszk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - pobočka Zlín

třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
telefon: 577 121 359
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Pobocka-Zlin

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
STUDENSKÝ Radomír Ing. třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín odborný rada - inspektor, odd. ochr. přírody 577 121 359 radomir.studensky@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
telefon: 577 006 737
fax: 577 006 746
e-mail: podatelna@khszlin.cz, khs@khszlin.cz
www: http://www.khszlin.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLÁČKOVÁ Eva MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Ředitelka - vedoucí služebního úřadu 577 006 711 khs@khszlin.cz
HOŠKOVÁ Jana E. MUDr. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru protiepidemického 577 006 741 jana.hoskova@khszlin.cz
JAVOŘÍKOVÁ Eva Ing. Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 577 006 725 eva.javorikova@khszlin.cz

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Slezská 100/7, 120 00
telefon: 227 010 111
fax: 227 010 191
e-mail: epodatelna@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEMERÁD Zbyněk MVDr. Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 Ústřední ředitel 227 010 142 z.semerad@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Lazy V 654, 760 01 Zlín
telefon: 577 009 641, 720 995 201 (krizová linka)
e-mail: epodatelna.kvsz@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-zlinsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZOLLEROVÁ Romana MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitelka odboru veterinární hygieny 577 009 650 r.zollerova.kvsz@svscr.cz
KAMARÁD Michal MVDr. Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj 577 009 633 m.kamarad.kvsz@svscr.cz

KVS Zlínského kraje, pracoviště Valašské Meziříčí

Hranická 430, 75701 Valašské Meziříčí
telefon: 571622580

Obecní úřad Rokytnice

Rokytnice 58, 76321
telefon: 577343652
fax: 577310172
e-mail: ou-rokytnice@seznam.cz
www: http://www.rokytnice.org/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Goňa Antonín Rokytnice 58 starosta 739412724 577343652 ou-rokytnice@seznam.cz

Městský úřad Brumov-Bylnice

H. Synkové 942, 76331 Brumov-Bylnice
telefon: 577305111
fax: 577305111
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
www: http://www.brumov-bylnice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VANĚK Jaroslav Judr. MÚ Brumov Bylnice, H. Synkové 942, 76331 Brumov-Bylnice starosta města 608 983 335 577 305 149 starosta@brumov-bylnice.cz

Obecní úřad Bohuslavice nad Vláří

Bohuslavice nad Vláří 62, 76321 Bohuslavice nad Vláří
telefon: 577341023
fax: 577341023
e-mail: info@bohuslavicenadvlari.cz
www: http://www.bohuslavicenadvlari.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHUČA František Mgr. OÚ Bohuslavice nad Vláří, č.p.62, 76321 Slavičín starosta 774 215 131 577 341 023 info@bohuslavicenadvlari.cz

Obecní úřad Štítná nad Vláří-Popov

Štítná nad Vláří 72, 76333 Štítná nad Vláří-Popov
telefon: 577336125
fax: 577336126
www: http://www.stitna-popov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MACHUČOVÁ Jana Mgr. OÚ Štítná nad Vláří 72 starostka 737 444 469 577 336 126 starosta@stitna-popov.cz

Městský úřad Valašské Klobouky - vodoprávní úřad

Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky
telefon: 577311100
fax: 577320616
e-mail: zp@mu-vk.cz
www: http://www.valasskeklobouky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FUKSOVÁ Pavla Ing. MěÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 17 Valašské Klobouky pracovník OŽP 577 311 101 fuksova@mu-vk.cz

Městský úřad Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189, 76617
telefon: 577311111
fax: 577320616
e-mail: podatelna@mu-vk.cz
www: http://www.valasskeklobouky.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BĚLAŠKA Josef Bc., Dis MÚ Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky starosta 724 310 057 577 311 112 belaska@mu-vk.cz

Krajský úřad Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
telefon: 577 043 111
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
www: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLIŠ Radim Ing. Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín hejtman Zlínského kraje 577 043 100 radim.holis@kr-zlinsky.cz
HLAVÁČKOVÁ Jitka Ing., Ph.D., MBA Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Ředitelka KÚ 577 043 200 jitka.hlavackova@kr-zlinsky.cz

INNOGY, s. r. o. - pobočka Zlín

Vodní 4067, 760 01 Zlín
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
ZÁKAZNICKÁ LINKA INNOGY INNOGY NONSTOP 800 113 355

E.ON Česká Republika, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383, 76049 Zlín
telefon: 577104619
fax: 577158854
e-mail: vakzlin@vakzlin.cz
www: http://www.vakzlin.cz/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BAĎUROVÁ Pavla Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín Sekretariát VaK Zlín 737 535 080 577 104 619 vakzlin@vakzlin.cz

Moravská vodárenská, a.s. - zákaznické centrum Zlín

tř. T. Bati 383, 76049 Zlín
telefon: 577124111
www: https://www.smv.cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVÁRIE-NONSTOP 601 276 276 840 668 668

Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín
telefon: 577212829
e-mail: podatelna@rszk.cz
www: http://www.rszk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MALÝ Bronislav Ing. Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje 577 212 829 577 044 200 maly@rszk.cz
KRYSTÝN Pavel Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Inspektor pro silniční síť 577 044 217 krystyn@rszk.cz