Elektronický Digitální Povodňový Portál

Plán spojení obce Malhostovice


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - Územní odbor Brno-venkov

Cihlářská 1, 666 03 Tišnov
telefon: 950620112
e-mail: stanislav.racek@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-brno-venkov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RACEK Stanislav plk. Ing. Cihlářská 1, 666 03 Tišnov ředitel územního odboru Brno-venkov 950 620 112 stanislav.racek@firebrno.cz

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 614 00 Brno
telefon: 950630110,950630111(spojovatel)
fax: 950630207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@firebrno.cz
STEHLÍK Vladimír Ing. Zubatého 685/1, 614 00 Brno vedoucí odd. IZS a řízení jednotek PO 950 630 122 vladimir.stehlik@firebrno.cz
KOUBOVÁ Martina Mgr. Zubatého 685/1, 614 00 Brno vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a kriz. řízen 950 630 181 martina.koubova@firebrno.cz

PČR - Obvodní oddělení Tišnov

Majorova 763, 66601 Tišnov
telefon: 974626750
fax: 974626758
e-mail: bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-tisnov.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MITÁŠ Pavel prap. policista (Borač, Předklášteří, Štěpánovi 974 626 750 bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz
KLIKA Antonín npor. Mgr. Majorova 763, 666 01 Tišnov vedoucí obvodního oddělení 974 626 750 bo.oop.tisnov.sekret@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 687/24, 611 32 Brno
telefon: 974621111,974621230
fax: 974622564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 67571 Náměšť nad Oslavou
telefon: 541637602
fax: 541211403
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 ředitelka závodu Dyje 541 637 602 sekretariatzd@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

K Povodí 10, 61700 Brno
telefon: 543423441
fax: 541211403
e-mail: provozbrno@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠTOL Bohuslav Ing. K Povodí 10, 617 00 Brno vedoucí provozu Brno 543 423 441 provozbrno@pmo.cz
SPOUSTA Robert Ing. K Povodí 10, 617 00 Brno technik provozu Brno 724 719 953 543 423 453 spousta@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje

Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
telefon: 956952111
e-mail: ost52@lesycr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RYČEK Antonín Lesy ČR, s. p., Jezuitská 14/13, 602 00 Brno pověřen zastup. ST, ref. pro provoz. čin. 724 523 988 956 952 202 antonin.rycek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., OŘ jižní Morava, rajón 213

Březnická 5659, 76001 Zlín
telefon: 956942361
e-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOLEŽEL Jindřich Ing. Lesy ČR, s. p. - OŘ jižní Morava, rajon 213 správce toků 607 847 172 956 942 361 jindrich.dolezel@lesycr.cz

MRS MO Tišnov [46-69]

Wágnerova 1541, 66601 Tišnov
telefon: 549413392
e-mail: rybaritisnov@seznam.cz
www: http://mrs-tisnov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FLORIÁN František MRS MO Tišnov Hospodář florianfanda@seznam.cz
STEINHAUSER Libor předseda MRS MO Tišnov 604 978 371 libor.steinhauser@seznam.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111,731 405 100(havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://cizp.cz/OI-Brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 541 213 948 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno zástupce vedoucí oddělení 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545113091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Ředitel KHS 545 113 030 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. Kabátníkova 10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541594472,547212451,720995213(krizová_linka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SALAVA Jaroslav MVDr. Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno Ředitel sekce KVS SVS pro JMK 541 594 458 j.salava.kvsb@svscr.cz

Městský úřad Tišnov - Oddělení vodního hospodářství

Ráboňova 117, 66619 Tišnov
telefon: 549439833
www: http://www.tisnov.cz/urad/mestsky-urad

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČEHOVIČOVÁ Jiřina Ing. Ráboňova 117, 666 19 Tišnov Referent vodního hospodářství 549 439 833 jirina.cehovicova@tisnov.cz
KŘIVANOVÁ Petra Ing. Ráboňova 117, 666 19 Tišnov Referent vodního hospodářství 549 439 769 petra.krivanova@tisnov.cz
NAVRÁTILOVÁ Jana Ing. Ráboňova 117, 666 19 Tišnov Referent vodního hospodářství 549 439 835 jana.navratilova@tisnov.cz

Úřad městyse Drásov

Drásov 61, 66424
telefon: 549424174
e-mail: mestys@drasov.cz
www: http://www.drasov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Bočková Martina Mgr. Drásov 61, 664 24 Drásov Starostka městyse Drásov 777230412 549424174 starosta@drasov.cz

Obecní úřad Skalička

Skalička 10, 66603 Skalička
telefon: 603532355
e-mail: obec.skalicka@post.cz
www: http://www.obec-skalicka.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MRÁZ Jiří Ing. Skalička 10, 666 03 Tišnov 3 Starosta obce Skalička 603 532 355 mraz.jiri@gmail.com

Městský úřad Tišnov - Odbor životního prostředí

Ráboňova 117, 66619 Tišnov
telefon: 549439711
e-mail: urad@tisnov.cz
www: http://www.tisnov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GAJDOŠ Zdeněk Mgr. Město Tišnov vedoucí OŽP 549 439 817 zdenek.gajdos@tisnov.cz
ČECHOVIČOVÁ Jiřina Ing. Ráboňova 117, 666 19 Tišnov Pracovnice vodního hospodářství 549 439 833 jirina.cechovicova@tisnov.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541651111
e-mail: posta@jmk.cz
www: https://www.jmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
GROLICH Jan Mgr. JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje 541 651 501 grolich.jan@jmk.cz

Městský úřad Tišnov

nám. Míru 111, 66619 Tišnov
telefon: 549439711
e-mail: epodatelna@tisnov.cz
www: http://www.tisnov.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOSPÍŠIL Jiří Bc. Město Tišnov Starosta města Tišnov 608 271 172 549 439 811 jiri.dospisil@tisnov.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541652215
e-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MOUČKOVÁ Eva Mgr. KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí oddělení 541 652 693 mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

E.ON Distribuce, a.s.

Lidická 1873/36, 659 44 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

Innogy, s. r. o.

Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava
telefon: 800113355
e-mail: info@innogy.cz
www: http://www.innogy.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN 1239
INNOGY nonstop 800 113 355 info@innogy.cz

GasNet, s.r.o. - Brno

Plynárenská 499, 65702 Brno
telefon: 800113355
e-mail: info@gasnet.cz
www: https://www.gasnet.cz/cs/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GASNET, S.R.O. Brno Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 800 113 355

Vodárenská akciová společnost, a. s.

Soběšická 820/156, 638 00 Brno
telefon: 545532111
e-mail: sekretariat@vasgr.cz
www: http://www.vodarenska.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GLOC Lubomír Ing. Soběšická 820/156, 638 00 Brno Generální ředitel 545 532 322 sekretariat@vasgr.cz

Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Brno - venkov

Soběšická 820/156, 63800 Brno
telefon: 545532111,545532270(dispečink)
e-mail: sekretariat@vasbv.cz
www: http://vodarenska.cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ŠMERDA Jaroslav U Vlečky 695, 664 07 Pozořice 606 723 176 544 250 023 pozorice@vasbv.cz
DVOŘÁK Židlochovice obsluha ČOV 730 542 329
NEVÍDAL Pavel Ing. VAS,a.s. - provoz Židlochovice Vedoucí provozu 547 231 503 nevidal@vasbv.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547120311
fax: 547120302
e-mail: susjmk@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/kontakty-vedeni-organizace/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOMŮRKA Zdeněk Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ředitel správy a údržby silnic JMK 547 120 300 zdenek.komurka@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

Ořechovská 541/35, 61900 Brno
telefon: 547120311
e-mail: stred@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/oblast-stred/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VYBÍRAL Vojtěch Ing. Ořechovská 541/35, 619 00 Brno vedoucí oblasti 547 120 400 vojtech.vybiral@susjmk.cz
DOLEŽAL Václav Ing. vedoucí provozního úseku 547 120 410 vaclav.dolezal@susjmk.cz

Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje

Nové sady 30, 60200 Brno
telefon: 543426651,543174317(non-stop)
fax: 543326669
e-mail: info@kordis-jmk.cz
www: http://www.idsjmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORSKÝ Jiří Ing. Nové sady 30, 602 00 Brno ředitel společnosti 543 426 651 info@kordis-jmk.cz